Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Problemy ze zbożem

Wielu początkujących graczy ma kłopoty z odpowiednim zarządzaniem rozbudową pól surowców, a szczególnie pól zboża. Wynika to z faktu, że powiększają swoją osadę, ale zapominają o rozbudowie tych pól. Niestety często zauważają to dopiero wtedy, gdy ilość dostępnego zboża jest bardzo niska.

Ten artykuł jest skierowany do wszystkich, którzy chcieliby uniknąć takich sytuacji i dowiedzieć się więcej na temat obliczania produkcji i zużycia zboża w osadzie.

Rozbudowa większości budynków i pól surowców powiększa populację osady. To z kolei powoduje zwiększenie zużycia zboża. Każdy mieszkaniec oraz wszystkie jednostki potrzebują zaopatrzenia w zboże (mieszkańcy 1 jednostkę na godzinę, niektóre jednostki nawet 6, można to sprawdzić na liście jednostek).

Ilu dokładnie mieszkańców doda dany budynek czy pole surowców można sprawdzić - liczba ta widnieje po przekreślonej ikonie zboża – utrzymanie

Dla przykładu, koszt wybudowanie 1. poziomu Lasu wynosi:

drewno 40 glina 100 żelazo 50 zboże 60 utrzymanie 2

To znaczy, że budowa pochłonie 40 jednostek drewna, 100 gliny, 50 żelaza z Magazynu surowców oraz 60 zboża ze Spichlerza. W dodatku utrzymanie działającego Lasu będzie kosztowało właściciela osady 2 jednostki zboża na godzinę. Z każdym kolejnym poziomem zużycie zboża wzrośnie o podaną w kosztach budowy ilość.

Całkowite zużycie zboża przez mieszkańców osady nie może być w normalnych warunkach większe niż jego całkowita produkcja minus 2. W praktyce oznacza to, że nie zawsze można wybudować budynek czy pole surowców, nawet gdy ma się na to surowce.


W górnej części ekranu zawsze widoczny jest stan Magazynu i Spichlerza oraz ilość dostępnego zboża dla kolejnych budowli.To znaczy, że w osadzie znajduje się Magazyn o pojemności 6.300 jednostek oraz Spichlerz o pojemności 1.700 jednostek. Gracz posiada 202 jednostki drewna, 203 gliny, 200 żelaza, 200 zboża. Ilość zboża przy ikonce utrzymanie pokazuje, ile w danej osadzie jest dostępnego zboża dla kolejnych budowli (produkcja wszystkich pól zboża powiększona o bonus z Młyna i Piekarni oraz bonus dodawany przez oazy pomniejszona o liczbę mieszkańców osady).

Jeżeli ilość dostępnego zboża będzie zbyt niska wyświetlany zostanie komunikat, że należy najpierw rozbudować pola zboża.

Ponieważ kwestia „dostępne zboże” nie dotyczy zużycia zboża przez jednostki wojskowe, możliwe jest, że osada będzie miała ujemną produkcję zboża, a mimo to będzie można budować nowe budynki. Istotne jest tylko zużycie zboża przez mieszkańców.

Z kolei w sytuacji gdy osada zostanie częściowo zniszczona i w efekcie produkcja netto zboża będzie ujemna (niższa niż zużycie przez mieszkańców), możliwe będzie odbudowanie pól zboża, a nawet tych budynków, które pozwolą zwiększyć produkcję zboża.

Aby zwiększyć produkcję zboża, należy rozbudowywać Pola zboża. W tym celu należy przejść do widoku Osada i okolice i wybrać żółte pole. Wyświetlona zostanie wtedy informacja, jak dużo surowców jest potrzebne, aby zwiększyć poziom danego pola o 1. Jeśli w Magazynie surowców i Spichlerzu jest odpowiednia ich ilość, będzie można to wydać polecenie rozbudowy.

Produkcję zboża zwiększa również budowa Młyna, Piekarni. Korzystne będzie także przyłączenie oazy ze zbożem.

W widoku Osada i okolice, po prawej stronie znajduje się informacja o godzinnej produkcji wszystkich surowców, w tym zboża:
zboże Zboże: 100 na godzinę (jest to produkcja zboża netto).

Produkcja zboża netto, jest to całkowita produkcja wynikająca z Pól zboża, Młyna, Piekarni, przyłączonych oaz, bonusów wykupionych za Złote monety oraz bonusu od Bohatera minus ludność osady i stacjonujące w niej  jednostki*.

Ujemna produkcja zboża oraz jej konsekwencje

Jeśli w osadzie stacjonuje wystarczająco duża armia, aby produkcja zboża w wiosce spadła poniżej zera, Spichlerze są powoli opróżniane. Należy uważać, aby stan surowca w Spichlerzu nie spadł do zera, ponieważ w sytuacji gdy osada nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości zboża armii, ta zaczyna umierać z głodu.
* Dotyczy to jednostek przypisanych do danej osady, czyli stacjonujących w niej i w przyłączonych do niej oazach oraz wszystkich wysłanych z niej wojsk, które są w drodze. Jednostki stacjonujące w innych osadach jako posiłki żywią się w tych osadach.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie