Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

T4 - Raporty i wiadomości

Raporty z okolicy

Gracze otrzymują krótkie podsumowanie wydarzeń z sąsiedztwa ich osad. Podsumowanie nie zawiera szczegółów znanych z normalnych raportów, a tylko ogólny opis najnowszych zdarzeń.

Lista wydarzeń z sąsiedztwa będzie aktualizowana, gdy w odległości do 15 pól od wybranej osady będzie miało miejsce jedno z tych zdarzeń:

 • Gracz X zmienił nazwę swojej osady abc na xyz
 • Gracz X założył nową osadę
 • Gracz X podbił osadę gracza Z
 • Gracz X stracił osadę xyz (została zniszczona)
 • Gracz X podbił wolną oazę
 • Gracz X podbił oazę od gracza Z
 • Gracz X opuścił swoją oazę
 • W osadzie abc gracza X miała miejsce bitwa
  (ta informacja podana będzie jedynie, jeśli w bitwie zginęły jakieś wojska)
 • Gracz X opuścił sojusz abc
 • Gracz X dołączył do sojuszu abc

Wszystko co powyżej zaznaczone jest na zielono, jest linkiem do profilu danego gracza/sojuszu lub do danej osady. 

Raporty szpiegowskie

 • Jeśli szpiegom wysłanym do zbadania stanu surowców przeciwnika misja się uda, raport pokaże także pojemność Kryjówki przeciwnika.
 • Jeśli szpiegom badającym stan umocnień obronnych misja się uda, zapiszą w raporcie również informację o wysokości poziomu Miejsca zbiórki przeciwnika.

Raporty handlowe

 • Raport zawiera nicki nadawcy i odbiorcy surowców.
 • Ponadto podane są także sojusze nadawcy i odbiorcy.
 • Informacje te mają formę linków prowadzących do profili graczy i sojuszy.

Raporty bitewne

 • Można wysłać ponownie ten sam atak przez kliknięcie na odpowiednią ikonę na liście raportów (łup). Współrzędne celu oraz wielkość i rodzaj wojsks ą uzupełniane automatycznie. (funkcja Konto Plus)
 • Można wysłać ponownie ten sam atak ze strony jego podglądu. Współrzędne celu oraz wielkość i rodzaj wojsk zostaną uzupełnione automatycznie. (funkcja Konto Plus)
 • Z podglądu raportu można bezpośrednio przejść do symulatora walki. (funkcja Konto Plus)

Wiadomości

Jeśli zastępca napisze wiadomość z konta gracza, pod wiadomością pojawia się informacja „napisane przez zastępcę – ....”.

Nawigacja skrzynkach raportów i wiadomości

 • W skrzynce raportów dodane zostały przyciski „poprzedni” i „następny”, które pozwalają łatwiej przeglądać kolejne raporty.
 • Można przenieść raport/wiadomość do archiwum (funkcja Konto Plus) ze strony podglądu. Wcześniej trzeba było wyjść do listy raportów/iadomości, aby to zrobić.
 • Można skasować raport/wiadomość ze strony podglądu. Wcześniej trzeba było wyjść do listy raportów/iadomości, aby to zrobić.
 • Nowe ustawienie pozwala na wybranie liczby pokazywanych raportów na jednej stronie. Domyślna wartość to 10, a maksimum to 99 (funkcja Konto Plus).

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie

Czy łatwo było zrozumieć wyjaśnienie?

Tak   Neutralnie   Nie

Czy wyjaśnienie jest dobrze napisane?

Tak   Neutralnie   Nie