Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

ZM - Lista grabieży

Ta funkcja Złotego dostępna jest w Miejscu zbiórki w zakładce „Lista grabieży” (Farm list).

To bardzo przydatne narzędzie dostarcza wiele informacji, które usprawniają regularne grabieże, a także ułatwiają wysyłanie wojska na grabież, gdyż pozwalają rozsyłać ataki bez wyszukiwania osad na mapie.

Można utworzyć różne listy grabieży i w ten sposób rozdzielić grupy celów (np. cele na rano, cele na wieczór, cele tylko w nocy), ponadto listy sa przypisane do osad.

Tworzenie list grabieży

Najpierw kliknij link „stwórz nowa listę”.

farmslots

 Następnie:

  • podaj nazwę nowej listy
  • wybierz osadę, z której będą wychodziły ataki
  • kliknij „stwórz”, by powstała nowa lista

Lista została utworzona, ale nie ma jeszcze żadnych celów ataku.

farmslots

 Aby dodać cele, wystarczy:

  • kliknąć „dodaj” (add)
farmslots
(Oczywiście typy jednostek są odpowiednie do nacji, którą wybierzesz, tu jako przykład -  Rzymianie)
  • podać koordynaty celu oraz wskazać rodzaj i liczbę atakujących jednostek
  • kliknąć „zapisz” (tu następuje sprawdzenie, czy dysponujesz wolnymi slotami)

Po zapisaniu lista wygląda tak:

farmslots


Drugim sposobem utworzenia listy grabieży jest skorzystanie z pokazywanej przez grę listy Twoich celów grabieży. W tym wypadku:

  • utwórz nową listę (jak wyżej)
  • wybierz atak z wyświetlanej listy
  • dodaj ten atak – klknij „Zapisz”

Automatycznie zostaną ustawione koordynaty i oddział atakujący. Dane możesz później zmienić.

Zawsze możesz edytować pozycje na liście grabieży lub usunąc daną pozycję.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie

Czy łatwo było zrozumieć wyjaśnienie?

Tak   Neutralnie   Nie

Czy wyjaśnienie jest dobrze napisane?

Tak   Neutralnie   Nie