Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Rise of Alliances - ogólne informacje

TRAVIAN Rise of Alliances

INFORMACJE OGÓLNE

  • Czas trwania serwera: 200 dni
  • Podstawa wygranej: zgromadzone punkty zwycięstwa

Zmiany wprowadzone w wersji Travian Rise od Alliances

1. Mapa

W wersji Rise of Alliances znajdziecie się na starożytnej mapie podzielonej na 87 regionów wzorowanej na wersji Scattered Empire.

 

2. Regiony i ich kontrolowanie

Na serwerach w wersji Rise of Alliances znajduje się 87 autonomicznych regionów, z których każdy może być kontrolowany przez graczy. Pozwala to zdobyć punkty zwycięstwa oraz aktywować moc artefaktów.

Przejęcie kontroli w regionie jest możliwe dopiero po odblokowaniu danego regionu. Odblokowanie następuje, gdy 5 największych sojuszy w danym regionie osiągnie w sumie co najmniej 10 000 ludności (liczą się tylko osady w danym regionie). Raz odblokowany region nie może zostać ponownie zablokowany.

Odblokowany region może zostać przejęty przez sojusz, który uzyska więcej  niż 50% populacji 5 największych w danym regionie sojuszy. Liczy się tylko populacja osad z danego regionu. Sojusz musi utrzymać tę przewagę przez 24 godziny, aby przejąć kontrolę nad regionem. Będzie wtedy otrzymywać punkty zwycięstwa, a jego członkowie będą mogli aktywować moc artefaktu w swoich osadach.

Liczbę populacji danego regionu oraz procentowy udział poszczególnych sojuszy można sprawdzić w Ambasadzie w osadzie położonej w danym regionie. Informacje te podane są na specjalnej karcie "Region" w Ambasadzie.


Dodatkowo w statystykach, na karcie "regiony" można znaleźć informacje na temat poszczególnych regionów, w tym liczbę populacji największego sojuszu w danym regionie oraz jego udział procentowy wśród pierwszych 5 sojuszy.

Jeśli sojusz utraci kontrolę nad regionem, moc artefaktu aktywowana u członków tego sojuszu jest natychmiast wyłączana, a sojusz przestaje otrzymywać punkty zwycięstwa za ten region.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie

Czy łatwo było zrozumieć wyjaśnienie?

Tak   Neutralnie   Nie

Czy wyjaśnienie jest dobrze napisane?

Tak   Neutralnie   Nie