Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Ratusz

ratusz

Wymagania: Wymagania: Główny budynek poziom 10, Akademia poziom 10, od Traviana 2.5

W Ratuszu odbywają się wystawne święta. Każde z nich zwiększa liczbę punktów kultury, które są niezbędne do założenia i podbicia osady.

Małe święta zwiększają tylko liczbę punktów kultury, natomiast Duże święta zwiększają również skuteczność administratorów (Konsula/Herszta/Wodza) podczas próby przejmowania wioski – bonus wynosi 5% i działa wyłącznie na jednostki z osady, w której odbywa się to święto.

Skuteczność administratora próbującego przejąć wioskę, w której odbywa się Duże święto, jest zmniejszona o 5%.

Im wyższy poziom budynku, tym krócej trwa święto – szybciej zdobywa się punkty kultury, ale bonus dla administratora/broniącej się osady trwa krócej.

W wersji T4.4 punkty kultury są przyznawane natychmiast po rozpoczęciu święta. Małe święto da tyle punktów, ile wytwarza osada, ale maksymalnie 500 dla serwerów x1 oraz x2, na serwerze speed x3: 250. Duże święto da tyle, ile wytwarzają wszystkie osady, nie więcej jednak niż 2000 punktów dla serwerów o prędkości x1 oraz x2, na serwerze speed x3: 1000. Święta wykonywane na szarej ziemi: małe dają taką liczbę PK, jaką teoretycznie powinna produkować dana osada (max. 500), duże dają tyle ile produkowałyby wszystkie osady, gdyby żadna z nich nie była na szarej ziemii (max. 2000).

Święta
Poziom
Ratusza
 Typ
święta
drewno glina żelazo zboże

PK

PK
na speed
1 Małe
6400 6650 5940 1340 500 250
10 Duże
29700 33250 32000 6700 2000 1000

Szczegółowe dane (takie jak koszt budowy, utrzymanie, generowane punkty kultury itp.) znajdziesz tutaj.

Czas trwania świąt dla prędkości x1 oraz x2:

Poziom Małe święto Duże święto Poziom Małe święto Duże święto
1 24:00:00 - 11 16:38:00 41:35:01
2 23:08:10 - 12 16:02:05 40:05:12
3 22:18:11 - 13 15:27:27 38:38:36
4 21:30:01 - 14 14:54:03 37:15:08
5 20:43:34 - 15 14:21:52 35:54:40
6 19:58:48 - 16 13:50:50 34:37:06
7 19:15:39 - 17 13:20:56 33:22:20
8 18:34:03 - 18 12:52:06 32:10:15
9 17:53:56 - 19 12:24:18 31:00:45
10 17:15:17 43:08:11 20 11:57:30 29:53:46

Wzór dla servera x3: czas święta = czas święta na x1/2

Przykład: Czas szkolenia małego święta na x3, przy 1 lvl Ratuszu = 24/2 = 12h

 

Zobacz pełną tabelę czasów budowy dla tego budynku na serwerze zwykłym, speed ×2, speed ×3, speed ×5.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie