Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

.Informacje podstawowe

Większość artefaktów została wprowadzona do gry w Travianie 3.5. Wcześniej (od Traviana 2) jedynie artefakt Plany budowy Cudu Świata były częścią gry.

Są trzy rodzaje artefaktów:

  • małe, o mocy obejmującej tylko osadę, w której są przechowywane,
  • duże, o mocy obejmującej całe konto (ale bonus jest zazwyczaj mniejszy),
  • unikatowe, o mocy obejmującej całe konto.

Wyjątek – artefakty o mocy losowej (patrz niżej).

Są dwie metody zdobywania artefaktu:

  • odebranie go obecnemu właścicielowi (Natarom lub innemu graczowi)
  • podbicie osady, w której znajduje się artefakt.

Każdy gracz może mieć aktywne maksimum trzy artefakty i tylko jeden artefakt o zasięgu na całe konto, czyli duży lub unikatowy. Jednak posiadać można więcej artefaktów, przy czym „dodatkowe” artefakty można zdobyć jedynie przez podbój osady, w której znajduje się artefakt.

Jeśli gracz posiada już artefakt duży lub unikatowy (czyli działający na całe konto), nie uda mu się wykraść następnego takiego artefaktu. W takim wypadku do zdobycia kolejnego artefaktu o zasięgu na całe konto trzeba posłużyć się druga metodę – podbić osadę z artefaktem.

Gdy gracz posiada mały i duży/unikatowy artefakt z tej samej grupy, mały artefakt działa na osadę, w której się znajduje, a w pozostałych osadach gracza działa artefakt duży/unikatowy.

Artefakty, jako skarby z przeszłości Traviana, pojawiają się w grze wraz z osadami Natarów i rozlokowane są po całej mapie, w Skarbcach. Są też mocno bronione przez Natarów.

Aby zdobyć artefakt, trzeba mieć Skarbiec. Do przejęcia małego artefaktu potrzebny jest Skarbiec na 10. poziomie. Natomiast artefakty działające na całe konto (duże i unikatowe) wymagają Skarbca na 20. poziomie.

Skarbiec obrońcy musi zostać zniszczony, a sam artefakt przejmie tylko bohater, który atakował „normalnie” i szedł z osady z pustym skarbcem na odpowiednim poziomie.

Artefakt aktywuje się po upływie 24 godzin od jego przejęcia na serwerach zwykłych i 12 godzin od czasu przejęcia na serwerach x3. Dotyczy to także przejęcia artefaktu z własnej osady (przeniesienie artefaktu z osady do osady jednego gracza).

Uwaga: W osadach Natarów artefakty są nieaktywne. Jednak po upływie miesiąca od włączenia artefaktów do gry, wszystkie artefakty, które do tego momentu nie zostały zdobyte przez graczy, zaczynają działać.


Translation missing: Hasyourquestionbeenanswered

Tak   Neutralnie   Nie

Translation missing: Wastheanswereasyunderstandable

Tak   Neutralnie   Nie

Translation missing: Wasthetranslationrightandunderstandable

Tak   Neutralnie   Nie