Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Oazy

Informacje ogólne

Na początku gry oazy są w posiadaniu dzikich zwierząt. Te niebezpiecznie stworzenia są silnymi jednostkami, ale opanowaną przez nie oazę można najechać i zdobyć – wystarczy mieć względnie dużą armię.

Liczebność jednostek Natury zamieszkujących oazę zmienia się skokowo – w jednej chwili zwierząt może już nie być, a w następnej jest ich niemała grupa. Im częściej oaza jest atakowana, tym liczniejsze stają się grupy broniących jej zwierząt.

Aby zobaczyć, jakie zwierzęta zamieszkują oazę i ile ich tam jest, wystarczy kliknąć jej obszar na mapie – bez konieczności wysyłania zwiadowców.

Podbicie oazy powoduje zwiększenie produkcji danego surowca o 25 lub 50%. Warto jednak pamiętać, że produkcja zwiększy się tylko w osadzie, z której oaza zostanie podbita, a także o tym, że zwiększenie produkcji surowca (np. +25%) jest liczone od podstawowej produkcji – nie od aktualnej (zob. Jak naliczane są bonusy do produkcji surowców).

Typy oaz

Oazy można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to te, które produkują tylko jeden surowiec – drewno, żelazo, glinę albo zboże. Drugi rodzaj obejmuje takie, które produkują jeden z trzech surowców (drewno, glinę lub żelazo) oraz dodatkowo zboże. Niezwykle cenna jest oaza, w której są dwa bonusy zbożowe, a więc łącznie daje ona bonus 50% do produkcji zboża.

Wygląd Korzyść z przyłączenia do osady Oznaczenie na mapie
Niezajęta
przez gracza
Zajęta
przez gracza
+25% drewna na godzinę    
- +25% drewna na godzinę,
+25% zboża na godzinę
   
+50% drewna na godzinę
(występuje tylko na szarej ziemii Natarów)
+25% gliny na godzinę  
- +25% gliny na godzinę,
+25% zboża na godzinę
 
+50% gliny na godzinę
(występuje tylko na szarej ziemii Natarów)
+25% żelaza na godzinę
- +25% żelaza na godzinę,
+25% zboża na godzinę
+50% żelaza na godzinę
(występuje tylko na szarej ziemii Natarów)
- +25% zboża na godzinę
- +50% zboża na godzinę

Jak podbić oazę?

Do podbicia oazy potrzebna jest armia, a której czele stoi bohater.

Należy pamiętać, że oaza musi znajdować się w odległości nie większej niż 3 pola od osady do której chcemy ją anektować, wszystkie takie oazy są widoczne w Dworze bohatera.. Aby podbić jedną oazę, należy mieć Dwór bohatera na 10. poziomie, drugą – na 15. poziomie, trzecią – na 20. poziomie.

Przykład poniżej przedstawia osadę gracza (kolor czarny) oraz oazy, których przejęcie z tej osady jest możliwe (kolor czerwony).

Oazy, które można podbić

Wskazówka: z jednej osady można podbić maksymalnie 3 oazy.

Warte uwagi jest to, że na mapie od razu można rozpoznać, jakiego typu jest oaza – małe ikony wskazują, jaki bonus otrzyma gracz, jeśli podbije tę oazę. Ponadto czerwony kolor obwódki oznacza osadę kontrolowaną przez jednego z graczy, a zielony – oazę zamieszkaną przez zwierzęta.

rózne oazy

Jak podbić oazę zamieszkaną przez zwierzęta?

Kilka ataków armią z bohaterem na czele powinno wystarczyć, by pokonać wszystkie dzikie zwierzęta – wtedy oaza przyłączana jest do osady, z której wysłany został ostatni atak z bohaterem.

Kiedy tylko uda się pokonać wszystkie zwierzęta, bohater zaanektuje oazę (o ile spełnione są pozostałe warunki podbicia, tj. odpowiedni poziom Dworu bohatera i odległość od osady).

Jak podbić oazę zajętą przez innego gracza?

Aby przejąć oazę innego gracza, należy pokonać jej obronę i obniżyć zadowolenie w tej oazie przez ataki bohaterem. Bohater musi atakować z tej osady, do której może zostać przyłączona oaza.

Jeśli obrońca ma w posiadaniu 3 oazy, już pierwszy zwycięski atak bohaterem spowoduje spadek zadowolenia ze 100 do 0%. Tym samym bohater podbije tę oazę. Jeżeli obrońca posiada 2 zaanektowane oazy, niezbędne są 2 ataki. Natomiast jeśli podbijana oaza jest jedyną należącą do obrońcy, bohater musi atakować 3 razy, zanim oaza zostanie przejęta.

Zadowolenie w oazie odnawia się o 2 punkty procentowe w ciągu godziny.

Wskazówka: bohaterowie nie znikają po przyłączeniu oazy, tak jak to robią administratorzy (Konsul/Wódz/Herszt) po przyłączeniu osad. Tylko bardzo dobrze wyszkoleni bohaterowie mogą działać samodzielnie, bez innych jednostek.

Grabienie oaz należących do graczy

Grabież przyniesie maksimum 10% surowców zgromadzonych w osadzie, do której przyłączona jest oaza. Przez 10 minut od ataku oaza „regeneruje się”. Jeśli w tym czasie ktoś zaatakuje oazę, będzie mógł zgrabić tylko część z maksymalnych 10% (np. atak po 7 minutach pozwoli zgrabić maksymalnie 7% surowców właściciela oazy).

Obrona oazy

Oazę można bronić przed grabieżami i próbami przejęcia. Wystarczy wysłać do niej wojsko obronne. Należy pamiętać, że jednostki stacjonujące w oazie są żywione przez tę osadę, do której przyłączona jest oaza.

Wszystkich działań związane z jednostkami w oazie dokonuje się w Miejscu zbiórki w tej osadzie, do której przyłączona jest oaza.

Odłączenie oaz

Jeśli na przykład masz Dwór bohatera na 15 poziomie i dwie przyłączone oazy, a zależy Ci na przyłączeniu innej oazy, masz dwie możliwości:

  • rozbudować Dwór bohatera i przyłączyć trzecią oazę,
  • opuścić jedną z oaz i przyłączyć tę, na której Ci zależy.

Opuszczenie oazy oznacza odłączenie jej od osady, czyli zrezygnowanie z bonusu, jaki przynosiła. Decydujemy sie na ten ruch, gdy np. chcemy przyłączyć inną oazę (jak wyżej), chcemy przejąć tę oazę z innej swojej osady,  lub chemy oddać tę oazę sojusznikowi.

Opuszczenie oazy zajmuje trochę czasu. Zanim więc zdecydujesz się na ten ruch, zastanów się, czy nie korzystniejsze będzie zwykłe odbijanie oazy.

Aby opuścić oazę, wejdź do Dworu bohatera i w części „Własne oazy” kliknij czerwony krzyżyk przy informacji o przyłączonej osadzie.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie