Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

T4 - Raporty i wiadomości

Raporty z okolicy

Gracze otrzymują krótkie podsumowanie wydarzeń z sąsiedztwa ich osad. Podsumowanie nie zawiera szczegółów znanych z normalnych raportów, a tylko ogólny opis najnowszych zdarzeń.

Lista wydarzeń z sąsiedztwa będzie aktualizowana, gdy w odległości do 15 pól od wybranej osady będzie miało miejsce jedno z tych zdarzeń:

 • Gracz X zmienił nazwę swojej osady abc na xyz
 • Gracz X założył nową osadę
 • Gracz X podbił osadę gracza Z
 • Gracz X stracił osadę xyz (została zniszczona)
 • Gracz X podbił wolną oazę
 • Gracz X podbił oazę od gracza Z
 • Gracz X opuścił swoją oazę
 • W osadzie abc gracza X miała miejsce bitwa
  (ta informacja podana będzie jedynie, jeśli w bitwie zginęły jakieś wojska)
 • Gracz X opuścił sojusz abc
 • Gracz X dołączył do sojuszu abc

Wszystko co powyżej zaznaczone jest na zielono, jest linkiem do profilu danego gracza/sojuszu lub do danej osady. 

Raporty szpiegowskie

 • Jeśli szpiegom wysłanym do zbadania stanu surowców przeciwnika misja się uda, raport pokaże także pojemność Kryjówki przeciwnika.
 • Jeśli szpiegom badającym stan umocnień obronnych misja się uda, zapiszą w raporcie również informację o wysokości poziomu Miejsca zbiórki przeciwnika.

Raporty handlowe

 • Raport zawiera nicki nadawcy i odbiorcy surowców.
 • Ponadto podane są także sojusze nadawcy i odbiorcy.
 • Informacje te mają formę linków prowadzących do profili graczy i sojuszy.

Raporty bitewne

 • Można wysłać ponownie ten sam atak przez kliknięcie na odpowiednią ikonę na liście raportów (łup). Współrzędne celu oraz wielkość i rodzaj wojsks ą uzupełniane automatycznie. (funkcja Konto Plus)
 • Można wysłać ponownie ten sam atak ze strony jego podglądu. Współrzędne celu oraz wielkość i rodzaj wojsk zostaną uzupełnione automatycznie. (funkcja Konto Plus)
 • Z podglądu raportu można bezpośrednio przejść do symulatora walki. (funkcja Konto Plus)

Wiadomości

Jeśli zastępca napisze wiadomość z konta gracza, pod wiadomością pojawia się informacja „napisane przez zastępcę – ....”.

Nawigacja skrzynkach raportów i wiadomości

 • W skrzynce raportów dodane zostały przyciski „poprzedni” i „następny”, które pozwalają łatwiej przeglądać kolejne raporty.
 • Można przenieść raport/wiadomość do archiwum (funkcja Konto Plus) ze strony podglądu. Wcześniej trzeba było wyjść do listy raportów/iadomości, aby to zrobić.
 • Można skasować raport/wiadomość ze strony podglądu. Wcześniej trzeba było wyjść do listy raportów/iadomości, aby to zrobić.
 • Nowe ustawienie pozwala na wybranie liczby pokazywanych raportów na jednej stronie. Domyślna wartość to 10, a maksimum to 99 (funkcja Konto Plus).

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie