Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

ZM - Lista grabieży

Ta funkcja Złotego dostępna jest w Miejscu zbiórki w zakładce „Lista grabieży” (Farm list).

To bardzo przydatne narzędzie dostarcza wiele informacji, które usprawniają regularne grabieże, a także ułatwiają wysyłanie wojska na grabież, gdyż pozwalają rozsyłać ataki bez wyszukiwania osad na mapie.

Można utworzyć różne listy grabieży i w ten sposób rozdzielić grupy celów (np. cele na rano, cele na wieczór, cele tylko w nocy), ponadto listy sa przypisane do osad.

Tworzenie list grabieży

Najpierw kliknij link „stwórz nowa listę”.

farmslots

 Następnie:

  • podaj nazwę nowej listy
  • wybierz osadę, z której będą wychodziły ataki
  • kliknij „stwórz”, by powstała nowa lista

Lista została utworzona, ale nie ma jeszcze żadnych celów ataku.

farmslots

 Aby dodać cele, wystarczy:

  • kliknąć „dodaj” (add)
farmslots
(Oczywiście typy jednostek są odpowiednie do nacji, którą wybierzesz, tu jako przykład -  Rzymianie)
  • podać koordynaty celu oraz wskazać rodzaj i liczbę atakujących jednostek
  • kliknąć „zapisz” (tu następuje sprawdzenie, czy dysponujesz wolnymi slotami)

Po zapisaniu lista wygląda tak:

farmslots


Drugim sposobem utworzenia listy grabieży jest skorzystanie z pokazywanej przez grę listy Twoich celów grabieży. W tym wypadku:

  • utwórz nową listę (jak wyżej)
  • wybierz atak z wyświetlanej listy
  • dodaj ten atak – klknij „Zapisz”

Automatycznie zostaną ustawione koordynaty i oddział atakujący. Dane możesz później zmienić.

Zawsze możesz edytować pozycje na liście grabieży lub usunąc daną pozycję.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie