Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Mapa - Znaczniki gracza i sojuszu

Mapa pozwala ustawiać znaczniki widoczne tylko dla siebie lub takie dla całego sojuszu. Zarówno jednych i drugich można użyć do zaznaczania:

  • Sojuszów.
  • Graczy.
  • Pól na mapie.

Jak ustawiać znaczniki na mapie?

Dodać nowy znacznik można na dwa sposoby.

1. W menu znaczników. Znajduje się ono po prawej stronie mapy, otwiera się je strzałkami (>>) po prawej stronie od nazwy menu. W górnej części można wybrać jedną z dwóch zakładek (pierwsza to zakładki widoczne tylko dla mnie, druga to zakładki dla całego sojuszu). Druga zakładka jest widoczna tylko, gdy jesteś w sojuszu. W każdej z zakładek są trzy grupy znaczników:

  • sojusze +
  • gracze +
  • flagi +

2. Nowy znacznik tworzy się klikając na plus przy wybranej grupie.

3. Przez menu kontekstowe na mapie. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej osadzie lub oazie (co pozwala utworzyć znacznik gracza, sojuszu lub danego pola na mapie) albo na pustym polu (to pozwala postawić tylko flagę, czyli znacznik pola), a następnie wybrać właściwą opcję.

Jak usuwać swoje znaczniki z mapy?

Otwórz mapę. Otwórz menu znaczników, jeśli nie jest otwarte. Znajdź znacznik, który chcesz skasować. W tym celu wybierz właściwą zakładkę (znaczniki własne lub sojuszowe), następnie grupę znaczników (sojusze, gracze lub flagi). Kliknij na znak X przy wybranym znaczniku.

Przejdź do: Mapa - Informacje ogólne.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie