Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Zadania - Informacje ogólne (wersja T4.2)

Mistrz Zadań poprowadzi Cię przez pierwsze kroki w grze. Jeśli wykonasz jego polecenia, otrzymasz od niego nagrody, dzięki którym Twoja osada może się lepiej rozwinąć.

Rzymski Mistrz Zadań:

Germański Mistrz Zadań:

Galijski Mistrz Zadań

:

Wszystkie polecenia Mistrza Zadań pojawiają się w osobnym, wyskakującym okienku (wystarczy kliknąć na portrecie Mistrza).

Zadania z Samouczka warto wykonywać we właściwej kolejności, gdyż nagrodę za zadanie wykonane poza kolejnością, otrzymasz dopiero, gdy wykonane zostaną wszystkie poprzedzające je polecenia Mistrza Zadań.

Po ukończeniu wszystkich zadań z Samouczka pojawią się zadania podzielone na trzy grupy (Bitwa, Ekonomia, Świat), które można wykonać w dowolnej kolejności. W każdej chwili dostępne są po dwa zadania z każdej kategorii. Po odebraniu nagrody za zadanie w jego miejsce pojawia się nowe z tej samej kategorii, aż do ostatniego zadania. Nie można odebrać nagrody za zadanie, dopóki nie będzie ono dostępne, ale można to zadanie wykonać wcześniej.

Samouczek

Zadanie 1: Zadania i pomoc
Zadanie 2: Las
Zadanie 3: Las na 2 poziom
Zadanie 4: Pole zboża
Zadanie 5: Portret bohatera
Zadanie 6: Centrum osady
Zadanie 7: Miejsce zbiórki
Zadanie 8: Dokończ natychmiast
Zadanie 9: Podejmij wyzwanie
Zadanie 10: Raporty
Zadanie 11: Wylecz bohatera
Zadanie 12: Opis interfejsu

Zadania - Bitwa

Zadanie 1: Kolejne wyzwanie
Zadanie 2: Wybuduj kryjówkę
Zadanie 3: Wybuduj Koszary
Zadanie 4: Poziom bohatera
Zadanie 5: Szkolenie jednostek
Zadanie 6: Palisada/Mur/Wały
Zadanie 7: Zaatakuj oazę
Zadanie 8: Koszary na 3
Zadanie 9: Akademia 
Zadanie 10: Warsztat płatnerza
Zadanie 11: Zbadaj jednostki
Zadanie 12: Ulepszanie jednostek
Zadanie 13: 10 wyzwań
Zadanie 14:  Aukcje

Zadania - Ekonomia

Zadanie 1: Kopalnia żelaza
Zadanie 2: Więcej surowców
Zadanie 3: Spichlerz
Zadanie 4: Wszystkie do pierwszego
Zadanie 5: Do 2!
Zadanie 6: Rynek
Zadanie 7: Handel
Zadanie 8: Wszystko do 2
Zadanie 9: Magazyn do 3
Zadanie 10: Spichlerz do 3
Zadanie 11: Wybuduj młyn
Zadanie 12: Wszystko do 5

Zadania - Świat

Zadanie 1: Zobacz statystyki
Zadanie 2: Zmień nazwę osady
Zadanie 3: Budynek główny - poziom 3
Zadanie 4: Postaw Ambasadę
Zadanie 5: Otwórz mapę
Zadanie 6: Przeczytaj wiadomość
Zadanie 7: Bonusowe Złote Monety
Zadanie 8: Sojusz
Zadanie 9: Główny budynek do 5 poziomu
Zadanie 10: Rezydencja
Zadanie 11: Punkty kultury
Zadanie 12: Magazyn do 7 poziomu
Zadanie 13: Okolica
Zadanie 14: Rezydencja na 10
Zadanie 15: Osadnicy
Zadanie 16: Nowa osada

 


 

Samouczek

Zadanie 1: Zadania i pomoc

Polecenie: Zamknij okno  
                 Otwórz okno doradcy 
                 Wyłącz pomoc
Nagroda:   Kopalnia gliny została wybudowana na 1 poziom  


Zadanie 2: Las

Polecenie: Rozbuduj Las na 1 poziom                                                   
Nagroda:   Natychmiastowe dokończenie budowy Lasu  na 1 poziom

 

Zadanie 3: Las na 2 poziom

Polecenie: Rozbuduj Las na 2 poziom                                                   
Nagroda:   Natychmiastowe dokończenie budowy Lasu na 2  poziom

 

Zadanie 4: Pole zboża

Polecenie: Wybuduj Pole zboża
Nagroda:   Natychmiastowe dokończenie budowy Pola zboża  na 1 poziom a następnie ulepszenie go na 2 poziom.

 

Zadanie 5: Portret bohatera

Polecenie: Kliknij na portret bohatera, ustaw bonus do produkcji gliny i zapisz zmiany.
Nagroda: 200

 

Zadanie 6: Centrum osady

Polecenie: Wybierz dowolny plac budowy                                                                    Wydaj rozkaz budowy Magazynu                                 Nagroda:   Jeden dzień Konta Plus

 

Zadanie 7: Miejsce zbiórki

Polecenie: Kliknij na plac budowy Miejsca zbiórki                                                        Wydaj rozkaz budowy Miejsca zbiórki                                 Nagroda: 2 Gold

 

Zadanie 8: Dokończ natychmiast

Polecenie: Dokończ natychmiast budowy
Nagroda:   10 Gold

 

Zadanie 9: Podejmij wyzwanie

Polecenie: Wyślij bohatera na pierwsze wyzwanie
Nagroda:   Twój bohater natychmiast dotrze do miejsca wyzwania

 

Zadanie 10: Raporty

Polecenie: Przeczytaj raport z pierwszego wyzwania
Nagroda:   10 pudełek z maścią

 

Zadanie 11: Wylecz bohatera

Polecenie: Kliknij na bohatera, aby otworzyć jego inwentarz                                          Kliknij na pudełka z maścią, aby je użyć                        Nagroda:   Twój bohater otrzyma dodatkowe 20 punktów doświadczenia

 

Zadanie 12: Opis interfejsu

Polecenie: Kliknij na przycisk włączający dodatkowy opis interfejsu
Nagroda:  lumber 270 clay 300 iron 270getreide.gif220

 

 Zadania - Bitwa

 

1. Kolejne wyzwanie

Zadanie: Wyślij bohatera na kolejne wyzwanie
Nagroda:30 punktów doświadczenia dla bohatera

2. Wybuduj kryjówkę

Zadanie: postaw Kryjówkę
Nagroda:lumber 130 clay 150iron  120 getreide.gif100 

3. Wybuduj koszary

Zadanie: Postaw Koszary
Nagroda:lumber110  clay140  iron160 getreide.gif30 

4. Poziom bohatera

Zadanie: Przydziel punkty doświadczenia bohatera
Nagroda:lumber190 clay250 iron 150getreide.gif 110 

5.Szkolenie jednostek

Zadanie: Wyszkol dwie podstawowe jednostki w Koszarach (Germanie - Pałkarz, Galowie -  Falanga, Rzymianie -  Legionista)
Nagroda:1 klatka

6.Palisada/Mur/Wały

Zadanie: Wybuduj umocnienia wokół osady (Wał ziemny, Mur obronny, Palisada)
Nagroda:lumber120 clay 120 iron 90 getreide.gif50 

7. Zaatakuj oazę

Zadanie: Otwórz wolną oazę i zaatakuj ją
Nagroda:2 podstawowe jednostki

8. Koszary na 3

Zadanie: Rozbuduj Koszary na 3 poziom
Nagrodalumber:440 clay 290 iron430 getreide.gif240 

9. Akademia

Zadanie: Wybuduj Akademię
Nagroda:lumber 210 clay 170 iron245getreide.gif115

10. Warsztat płatnerza

Zadanie: Zbuduj Warsztat płatnerza
Nagroda: 500 lumber 400 clay, 700 żelazo 400 zboże

11. Zbadaj jednostki

Zadanie: Zbadaj nowy typ jednostki w Akademii (typy jednostek oraz koszty badań)
Nagroda: lumber450 clay 435 iron 515 getreide.gif 550

12. Ulepszanie jednostek

Zadanie: Ulepsz wybrany typ jednostek w Warsztacie płatnerza
Nagroda: 10 plastrów

13. 10 wyzwań

Zadanie: Podejmij 10 wyzwań
Nagroda: 500 Srebra

14. Aukcje

Zadanie: Wystaw przedmiot lub zalicytuj i przebij maksymalną ofertę innego gracza.
Nagroda: lumber280  clay120iron 220getreide.gif 110 

 

Zadania - Ekonomia

 

Zadanie 1: Kopalnia żelaza

Zadanie: postaw Kopalnię żelaza
Twoja nagroda: Jeden dzień 25% bonusu do produkcji wszystkich typów surowców 

Zadanie 2: Więcej surowców

Zadanie: Rozbuduj po jednym dodatkowym polu surowca z każdego rodzaju do 1. poziomu
Twoja nagroda: lumber160 clay 190 iron 150 getreide.gif 70 

Zadanie 3: Spichlerz

Zadanie: Postaw Spichlerz
Twoja nagroda: lumber250 clay 290 iron 100 getreide.gif 130

Zadanie 4: Wszystkie do pierwszego

Zadanie: Rozbuduj wszystkie pola surowców do poziomu 1
Twoja nagroda: lumber 400 clay 460 iron 330 getreide.gif 270

Zadanie 5: Do 2!

Zadanie: Wybuduj przynajmniej po jednym polu surowców na 2 poziom
Twoja nagroda: lumber 240 clay 255 iron 190 getreide.gif 160

Zadanie 6: Rynek

Zadanie: Zbuduj Rynek
Twoja nagroda: lumber 600

Zadanie 7: Handel

Zadanie: Utwórz lub zaakceptuj ofertę na Rynku (działa tylko w przypadku, gdy się utworzy ofertę)
Twoja nagroda: lumber 100 clay 99 iron 99 getreide.gif 99

Zadanie 8: Wszystko do 2

Zadanie: Ulepsz wszystkie pola surowców do poziomu 2
Twoja nagroda: lumber 400 clay 400 iron 400 getreide.gif 200

Zadanie 9: Magazyn do 3

Zadanie: Rozbuduj Magazyn do 3 poziomu
Twoja nagroda: lumber 620 clay 730 iron 560 getreide.gif 230

Zadanie 10: Spichlerz do 3

Zadanie: Rozbuduj Spichlerz do 3 poziomu
Twoja nagroda: lumber 880 clay 1020 iron 590 getreide.gif 320

Zadanie 11: Wybuduj młyn

Zadanie: Postaw Młyn
Twoja nagroda: lumber 900 clay 790 iron 685 getreide.gif 2230

Uwaga: Jeżeli gracz posiada dwie osady i w czasie odbierania nagrody za to zadanie aktywna będzie inna osada niż ta, w której wybudowano Młyn w celu ukończenia zadania, nagroda przepada.

Zadanie 12: Wszystko do 5

Zadanie: Ulepsz wszystkie pola surowców do 5 poziomu
Twoja nagroda:  24 godziny bonusu do produkcji surowców

 

Zadania - Świat

 

Zadanie 1: Zobacz statystyki

Polecenie: Otwórz stronę ze statystykami.
Nagroda:  lumber90  clay120iron  60 getreide.gif30

Zadanie 2: Zmień nazwę osady

Polecenie:: Zmień nazwę osady na tablicy osady
Nagroda:  Punkty kultury: 100/prędkość serwera

Zadanie 3: Budynek główny poziom 3

Polecenie: Rozbuduj Główny Budynek do poziomu 3.
Nagroda:   lumber100 clay100iron 130getreide.gif70

Zadanie 4: Postaw Ambasadę

Polecenie: Zbuduj Ambasadę.
Nagroda: lumber 215clay 145 iron195getreide.gif50

Zadanie 5: Otwórz mapę

Polecenie: Otwórz mapę przyciskiem z górnego menu
Nagroda:    lumber90clay160iron 90getreide.gif95

Zadanie 6: Przeczytaj wiadomość

Polecenie: Otwórz skrzynkę z otrzymanymi wiadomościami i przeczytaj wiadomość od Mistrza zadań
Nagroda:   lumber 280 clay 315 iron 200 getreide.gif 145

Zadanie 7: Bonusowe Złote Monety

Polecenie: Zobacz, jakie korzyści można zdobyć za Złote Monety.
Nagroda:   Gold20 

Zadanie 8: Sojusz

Polecenie: Dołącz do sojuszu
Nagroda:  lumber295clay219iron235getreide.gif185

Zadanie 9: Główny budynek do 5 poziomu

Polecenie: Rozbuduj Główny budynek do 5 poziomu.
Nagroda: lumber 570 clay 470 iron 560 getreide.gif 265

Zadanie 10: Rezydencja

Polecenie: Wybuduj Rezydencje lub Pałac
Nagroda:  lumber 525 clay 420 iron620 getreide.gif 335

Zadanie 11: Punkty kultury

Polecenie: Sprawdź informację o ilości Punktów kultury
Nagroda:  lumber 650clay800iron740getreide.gif530

Zadanie 12: Magazyn do 7

Polecenie: Rozbuduj Magazyn do 7 poziomu.
Nagroda:  lumber 2650 clay 2150 iron 1810getreide.gif1320

Zadanie 13: Okolica

Polecenie: Otwórz raporty z okolicy.
Nagroda:  lumber800clay700iron750getreide.gif600

Zadanie 14: Rezydencja do 10

Polecenie: Rozbuduj Rezydencje/Pałac do 10 poziomu
Nagroda:   Punkty kultury: 500/prędkość serwera

Zadanie 15: Osadnicy

Polecenie: Wyszkol trzech osadników
Nagroda: lumber 1050 clay 800iron 900 getreide.gif 750

Zadanie 16: Nowa osada

Polecenie: Załóż nową osadę
Nagroda:   48 godzin Konta PlusCzy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie