Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Rise of Alliances - ogólne informacje

TRAVIAN Rise of Alliances

INFORMACJE OGÓLNE

  • Czas trwania serwera: 200 dni
  • Podstawa wygranej: zgromadzone punkty zwycięstwa

Zmiany wprowadzone w wersji Travian Rise od Alliances

1. Mapa

W wersji Rise of Alliances znajdziecie się na starożytnej mapie podzielonej na 87 regionów wzorowanej na wersji Scattered Empire.

 

2. Regiony i ich kontrolowanie

Na serwerach w wersji Rise of Alliances znajduje się 87 autonomicznych regionów, z których każdy może być kontrolowany przez graczy. Pozwala to zdobyć punkty zwycięstwa oraz aktywować moc artefaktów.

Przejęcie kontroli w regionie jest możliwe dopiero po odblokowaniu danego regionu. Odblokowanie następuje, gdy 5 największych sojuszy w danym regionie osiągnie w sumie co najmniej 10 000 ludności (liczą się tylko osady w danym regionie). Raz odblokowany region nie może zostać ponownie zablokowany.

Odblokowany region może zostać przejęty przez sojusz, który uzyska więcej  niż 50% populacji 5 największych w danym regionie sojuszy. Liczy się tylko populacja osad z danego regionu. Sojusz musi utrzymać tę przewagę przez 24 godziny, aby przejąć kontrolę nad regionem. Będzie wtedy otrzymywać punkty zwycięstwa, a jego członkowie będą mogli aktywować moc artefaktu w swoich osadach.

Liczbę populacji danego regionu oraz procentowy udział poszczególnych sojuszy można sprawdzić w Ambasadzie w osadzie położonej w danym regionie. Informacje te podane są na specjalnej karcie "Region" w Ambasadzie.


Dodatkowo w statystykach, na karcie "regiony" można znaleźć informacje na temat poszczególnych regionów, w tym liczbę populacji największego sojuszu w danym regionie oraz jego udział procentowy wśród pierwszych 5 sojuszy.

Jeśli sojusz utraci kontrolę nad regionem, moc artefaktu aktywowana u członków tego sojuszu jest natychmiast wyłączana, a sojusz przestaje otrzymywać punkty zwycięstwa za ten region.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie