Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

ZM - Trakty handlowe

Trakty handlowe pozwalają ustalić konkretne trasy, jakie każdego dnia będą pokonywać nasi handlarze transportując określone ilości surowców pomiędzy naszymi osadami albo do osady należącej do sojusznika/koalicjanta, o ile w takiej osadzie jest artefakt lub Cud Świata.

Ustawienia tej funkcji znajdują się w Rynku w zakładce „Zarządzanie”.

Można tu utworzyć nowy trakt handlowy bądź edytować/usuwać istniejące. W tym widoku zobaczy także wszystkie istniejące trakty handlowe wychodzące z osady, w której obecnie się znajdujesz.

Trakty handlowe

 

Jak utworzyć nowy trakt?

W osadzie, z której mają wychodzić transporty, wchodzimy w ustawienia traktów handlowych i klikamy „» Utwórz nowy trakt handlowy”.

traderoute

Następnie:

  • Ustawiamy, do której osady mają być dostarczone surowce.
  • Podajemy ilość surowców.
  • Decydujemy, czy chcemy, aby ustawiane transporty wychodziły lub przychodziły do wybranej wioski i ustalamy godzinę wybierając odpowiednio jedną z opcji: "wyślij o" lub "dostarcz o".
  • Podajemy, ile razy transport ma zastać wykonany (maksimum 3 razy) (zobacz).
  • Wybieramy co ile godzin dany transport ma być powtarzany. Dostępne opcje: 1,2,3,4,6,8,12,24 godziny.

Ustawienia zapisujemy.

Możemy stworzyć wiele traktów handlowych, warto jednak wziąć pod uwagę, że transport nie zostanie wykonany, jeśli w osadzie nie będzie handlarzy.

Edytowanie i usuwanie traktów handlowych

Wszystkie ważne informacje o istniejących traktach handlowych znajdziesz oczywiście w Rynku w zakładce „Zarządzanie”. Wygląda to tak:

traderoute

Aby edytować istniejący trakt, wystarczy kliknąć „edytuj” i po dokonaniu zmian zapisać.

Aby skasować trakt, wystarczy kliknąć własciwy czerwony krzyżyk Anuluj.

Elementem wymagającym objaśnienia jest tu informacja o handlarzach. Pierwsza cyfra to liczba kursów (1-3), natormiast druga to liczba handlarzy, którzy są potrzebni do wykonania zaplanowanego transportu (1-20). Informacja w kolumnie "Czas" pokazuje informacje o godzinie rozpoczęcia transportu oraz obok informacje o godzinie dojścia do wskazanej osady handlarzy z transportem.

Gdy nadejdzie ustalona pora, handlarze wyjdą w drogę i stosowna informacja będzie widoczna w Rynku (wygląda tak, jak każdy inny transport surowców).

Warto pamiętać:

  • Przy ustawianiu czasu wyjścia handlarzy trzeba pamiętać, że jest to czas serwera. Osoby grające w innych strefach czasowych powinny wziąć to pod uwagę.
  • Jeżeli w momencie, w którym handlarze powinni wyjść w drogę, w wiosce nie będzie wymaganej ilości surowców, zabiorą oni tyle, ile jest dostępne – w drogę wyruszą tylko handlarze niezbędni do wykonania transportu (jeżeli deklarowaliśmy transport wymagający 10 handlarzy, a surowców będzie połowa, w drogę wyjdzie jedynie wymaganych 5 handlarzy).
  • Jeśli w momencie, gdy z osady powinien wyjść transport, w osadzie będzie zbyt mało handlarzy, pójdzie ich tylu, ilu jest. Jeżeli nie ma żadnego – transport nie odbędzie się.

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie