Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Stolica

Co wyróżnia stolicę?

  • Nie może zostać zdobyta przez wrogów.
  • Można w niej wybudować Pracownię kamieniarza, który zwiększa trwałość budynków i pól nawet o 300%.
  • Pola surowców mogą zostać rozbudowane powyżej 10. poziomu.
  • Niemożliwe jest zbudowanie w niej Dużych koszar i Dużej stajni.
  • W stolicy (i tylko tam) Germanie mogą zbudować Browar, który daje jednostkom wojskowym bonus do ataku.

Jak wybrać stolicę?

Pierwsza osada zostaje domyślnie stolicą każdego gracza, bez względu na to, czy zostanie w niej zbudowany Pałac, czy Rezydencja. Dopiero po założeniu kolejnej osady, można przenieść do niej stolicę. W tym celu należy zbudować Pałac (wystarczy 1. poziom), a w nim kliknąć link Przenieś stolicę do tej osady. Decyzja musi zostać potwierdzona hasłem właściciela konta (hasło zastępcy nie wystarcza).

W całym królestwie możne istnieć w jednym czasie tylko jeden Pałac.

Nie można przenieść stolicy do osady z Cudem Świata.

przenoszenie stolicy

UWAGA: Tej decyzji nie można cofnąć!

Co się stanie po przeniesieniu stolicy?

Jeśli stolica zostanie przeniesiona do innej osady, w niedawnej stolicy wszystkie pola surowców rozbudowane powyżej 10. poziomu zostaną automatycznie zdegradowane do 10. poziomu. Dodatkowo wyburzona zostanie Pracownia kamieniarza.

Jeśli w wiosce, która ma zostać nową stolicą istnieją Duże koszary i/lub Duża stajnia, budynki te zostaną zburzone.

Jak sprawdzić, która osada jest stolicą innego gracza?

Taką informację można znaleźć w profilu każdego gracza. Przy nazwie osady będącej stolicą wyświetlona jest informacja „Stolica”.

Taka informacja pojawia się również w widoku Osada i okolice, jeśli jest to stolica innego gracza.

Co się stanie, jeśli stolica zostanie całkowicie zburzona?

Jeśli poza stolicą konto ma inne osady, w momencie całkowitego zniszczenia obecnej osady ze statusem stolicy, status stolicy zostanie automatycznie przeniesiony do innej osady z aktualnie najwyższą ilością populacji, w której jest wybudowana Rezydencja, Pałac lub Centrum dowodzenia.


Jeśli całkowicie zburzona stolica jest jedyną wioską gracza, nie zniknie tylko pozostanie z zerową populacją. Osada taka „czeka” na reakcję właściciela.
Dopiero brak aktywności gracza spowoduje, że taka osada może zostać przechwycona przez Natarów.

W jakich przypadkach nie jest możliwe zburzenie osady.

- jeżeli jest to ostatnia osada gracza

- jeżeli w osadzie pozostanie artefakt

- w przypadku gdy konto ma tylko dwie osady a jedną z nich jest osada z Cudem świata (osada z Cudem Swiata nie może być jedyną osada gracza) 


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie