Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Populacja

Na populację każdego królestwa (widoczną w statystykach i na mapie) składają się mieszkańcy wszystkich osad.

Budowa i rozbudowa większości budynków oraz pól surowców powiększa liczbę ludności mieszkającej w osadach. Każda jednostka zboża potrzebna do utrzymania danego budynku oznacza jednego mieszkańca. Liczba ludności nie może przekroczyć produkcji zboża brutto.

W górnej części strony, pod ikonami menu, można znaleźć znak: utrzymanie.
Liczby wyświetlone przy nim oznaczają aktualne, całkowite zużycie zboża / produkcję zboża brutto w osadzie.

Zboże dostarczane jest nie tylko mieszkańcom, lecz także jednostkom* wojskowym i cywilnym utrzymywanym z danej osady. Dlatego produkcja netto w osadzie może spaść poniżej zera.


Pozycja w ogólnym rankingu zależy od populacji. Jeśli chcesz ją podnieść, rozbudowuj swoje osady. Pamiętaj jednak, aby nie zaniedbywać rozwoju wojska, inaczej Twoje królestwo będzie grabione przez wrogów!* Dotyczy to jednostek przypisanych do danej osady, czyli stacjonujących w niej i w przyłączonych do niej oazach oraz wszystkich wysłanych z niej wojsk, które są w drodze, ewentualnie znajdują się w niewoli. Jednostki stacjonujące w innych osadach jako posiłki żywią się w tych osadach.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie