Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Konto

Zmiana hasła

Tutaj możesz zmienić hasło do swojego konta. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia - jak najdłuższe i składać się z przypadkowej kombinacji dużych i małych liter oraz cyfr. Aby zmienić hasło musisz wpisać zarówno stare, jak i nowe.

password.png

Uwaga: Wybieranie hasła zbyt łatwego jest nie tylko nieostrożne, lecz także niezgodne z Zasadami gry.

 

Zmiana adresu mailowego

Aby zmienić adres e-mail, do którego przypisane jest do konto, należy wpisać stary adres oraz nowy, na który chcesz zmienić.

emailchange1.png

Po wprowadzeniu adresów e-mail, pojawia się informacja, że zmiana adresu jest w toku.

emailchange2.png

Dezyzję o zmianie adresów e-mailowych można anlować, klikając na czerowony Anulowanie.

Na te skrzynki poczty elektronicznej zostaną wysłane e-maile z kodami, które należy następnie wpisać, aby zmiana adresu została zakończona sukcesem.

Jeden mail idzie na stere konto e-mail:

emailchange3.png
Drugi miail idzie na nowe konto:
emailchange4.png
W obu mailach znajdują się kody, które należy wpisać o odpowiednie miejsca:
emailchange5.png


Jeśli zmiana została dokonana pomyślnie, pojawi się odpowiednia informacja.

emailchange6.png


Metodę tę wykorzystuje się również do dokonania zmiany właściciela konta.
Obecny i przyszły właściciel muszą działać w porozumieniu, a do chwili zmiany adresu (i tym samym właściciela konta) obecny właściciel może zrezygnować z przekazania konta (należy kliknąć Anulowanie). Po zmianie adresu e-mail nie można się już wycofać.
Nowy właściciel powinien niezwłocznie zmienić hasło do konta (zob. Zasady gry).

 

Zastępcy na tym koncie

W tym miejscu można wpisać dwóch zastępców swojego konta. Rola zastępcy (sittera) polega na opiece nad kontem w czasie nieobecności właściciela.

Dla każdego ze swoich sitterów można ustawić przywilej korzystania z następujących funkcji:

 • wysyłanie grabieży,
 • wysyłanie pomocy do innych graczy,
 • wysyłanie surowców do innych graczy,
 • kupowanie i wydawanie Złotych Monet oraz Srebra. Pamietaj proszę aby zachowac ostrożność przy właczaniu tej opcji, Nie rekompensujemy strat związanych z powodu niezgodnego z Twoimi zaleceniami wydawania Złotych monet przez zastępcę. Prosimy o nadawanie praw do wydawania Złotych monet tylko osobom zaufanym,
 • czytanie i wysyłanie wiadomości,
 • kasowanie  archiwizowanie wiadomości i raportów.

Ustawienia te można w każdej chwili zmienić. Sitter nie może sam zrezygnować z wybranej funkcji.

sitteroptions1.png

Sitter na zastępowanym koncie nie może:

 • Zmieniać profilu oraz ustawień konta
 • Korzystać z opcji sojuszu (odejście z sojuszu, zaproszenie gracza itp.). Pamiętaj jednak, że może wchodzić w profil sojuszu, włączając w to ataki, a także przeglądać forum.
 • Wysłać ataku normalnego
 • Przenosić stolicy
 • Burzyć budynków przez funkcje Głównego budynku
 • Sprzedawać i kupować na aukcjach
 • Zatrzymać kasacji konta

Sitter na zastępowanym koncie może

 • Przeglądać widok ogólny, ataki, nowości oraz wewnętrzne forum sojuszu
 • Budować i przeprowadzać badania i szkolenia jednostek
 • Zawrócić wojsko z innych osad
 • Uwolnić przetrzymywanych w pułapkach jeńców (w Miejscu zbiórki - przez opcję „Zabij”)
 • Rozwiązać oddział przetrzymywany w galijskich pułapkach (w Miejscu zbiórki - przez opcję „Rozwiąż”)
 • Przeglądać statystyki, również rozszerzone, jeśli włączone jest Konto Plus
 • Korzystać z linków (funkcja Konta Plus)

Zastępowanie innych graczy

W tabeli można zobaczyć na jakich kontach zostałeś wpisany na sittera (zastępcę). Możesz usunąć siebie jako sittera, klikając na czerwony Anulowanie.

Dodatkowo, wypisane są tutaj funkcje, z których możesz korzystać na zastępowanym koncie.

Likwidowanie konta

Tutaj można usunąć swoje konto. Kasacja trwa 72 godziny. Funkcja ta jest dodatkowo zabezpieczona – decyzję o likwidacji konta trzeba potwierdzić przez podanie hasła.

Podczas kasacji konta cały czas widoczny jest zegar, który odlicza czas kasacji. W każdym momencie można anulować kasację przez kliknięcie Anulowanie. Pamiętaj, że nie ma możliwości przywrócenia skasowanego konta.

Podana jest tu rownież liczba Złotych Monet, jaką będzie można przenieść na inne konto po skasowaniu tego konta.

Biuletyn

Możesz zgodzić się na otrzymywanie lub zrezygnować z otrzymyania biulerynu od Travian Games.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie