Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Jak ustawić sittera (zastępcę)?

Rola sittera polega na opiece nad kontem podczas Twojej nieobecności. Dzięki tej funkcji gracze, grający na tych samych serwerach mogą wzajemnie się zastępować – zgodnie z Zasadami gry. Sam wpisujesz login zastępcy, dlatego dobry obyczaj nakazuje, by wpisu dokonywać tylko w porozumieniu z tym graczem.

Mimo wielu ograniczeń, jakie są nałożone na sittera, posiada on pewną władzę nad Twoim kontem i nie możesz zapomnieć, że powinna to być to osoba zaufana, także najlepiej dobrać zastępcę z osób Ci znanych.

Przez cały czas gry możesz mieć „stałego” zastępcę, jednak w razie Twojej nieobecności, będzie on mógł zastępować Cię przez maksymalnie dwa tygodnie. Po takim czasie Twojej nieaktywności (z niewielką tolerancją czasową), jeśli  nie wrócisz do gry, mechanizm gry zablokuje zastępcy możliwość zalogowania się na Twoje konto.

Aby dodać sittera należy wejść w „Ustawienia”, następnie w zakładkę „Konto”. Sitter loguje się na konto przy pomocy loginu konta zastępowanego oraz swojego hasła.(Nie wolno podawać hasła do swojego konta!).

Dla każdego ze swoich sitterów można ustawić przywilej korzystania z następujących funkcji:

  • wysyłanie grabieży,
  • wysyłanie pomocy do innych graczy,
  • wysyłanie surowców do innych graczy,
  • kupowanie i wydawanie Złotych Monet oraz Srebra

Pamietaj proszę aby zachowac ostrożność przy właczaniu tej opcji, Nie rekompensujemy strat związanych z powodu niezgodnego z Twoimi zaleceniami wydawania Złotych monet przez zastępcę. Prosimy o nadawanie praw do wydawania Złotych monet tylko osobom zaufanym.

  • czytanie i wysyłanie wiadomości,
  • kasowanie  archiwizowanie wiadomości i raportów.

Ustawienia te można w każdej chwili zmienić. Sitter nie może sam zrezygnować z wybranej funkcji.

Zob. Jakie są uprawnienia sittera (zastępcy)?

W każdej chwili można anulować zastępstwo, wpisać nowego zastępcę lub w ogóle zrezygnować z korzystania z tej funkcji. Sitter może zrezygnować z zastępstwa, ale tylko po zalogowaniu na swoje konto. Tej decyzji nie można cofnąć!

Jeśli gracz ma już dwóch zastępców, nie może wpisać kolejnego.

Jeśli gracz jest sitterem u dwóch graczy, nikt więcej nie może wpisać go na swojego zastępcę.

Uwaga: Jeśli pod nieobecność gracza kontem zajmuje się osoba, która nie ma swojego konta na tym samym serwerze, to taka osoba może działać tylko przez hasło właściciela konta i nie jest uznawana za sittera. Taka osoba to tzw. co-player.

Za wszelkie działania sittera i co-playera na Twoim koncie odpowiadasz Ty – jako właściciel konta (zob. Zasady gry).


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie