Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Jak oddać konto?

Aby oddać konto innej osobie, należy zmienić adres mailowy, do którego konto jest przypisane, na adres nowego właściciela. Można to zrobić w „Ustawieniach” w grze, w zakładce „Konto”. Następnie, nowy wlaściciel powinien zmienić hasło. Najlepiej w tym celu skorzystać z opcji generowania hasła przez e-mail.

Po przekazaniu konta, odzyskanie go jest niemożliwe, chyba że nowy właściciel sam zdecyduje się Ci je oddać. Pamiętaj, że nie wolno oddawać konta osobie, która ma już swoje na danym serwerze.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie