Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Budynki produkcyjne (surowce) – Informacje ogólne

Budynki i pola surowców

Budynki i pola to jeden z najważniejszych aspektów gry. Potrzebne są do szkolenia jednostek, gromadzenia i zdobywania surowców, zakładania sojuszy i wstępowania nich oraz do prowadzenia działań militarnych, dyplomatycznych i handlowych.

Pola, lasy i kopalnie

Można je zobaczyć po kliknięciu pierwszej ikony na górze ekranu. Na stronie „Osada i okolice” widoczne są informacje o godzinnej produkcji wszystkich surowców, wojsku stacjonującym w osadzie (prawdopodobnie brak) oraz o wszystkich polach surowców:

Rodzaj surowca Symbol Informacje
Las/drewno drewno
Germanie do szkolenia jednostek potrzebują dużo drewna.
Rozbudowa Rezydencji jest kosztowna – wymaga dużej ilości drewna.
Kopalnia gliny/glina glina
Glina jest najważniejszym surowcem dla Galów, których jednostki wymagają sporych nakładów właśnie tego surowca.
Rozbudowująca się osada potrzebuje więcej gliny niż innych surowców.
Kopalnia żelaza/żelazo żelazo
Żelazo jest wykorzystywane głównie przez Rzymian do drogich ulepszeń jednostek w Warsztacie płatnerza i do budowania Murów obronnych. Dlatego Rzymianie zawsze potrzebują tego surowca.
Pole zboża/zboże zboże
Ten surowiec sprawia najwięcej kłopotów. Budowy kosztują mniej zboża niż innych surowców, mimo to w osadzie jest więcej Pól zboża niż innych surowców, a to dlatego, że produkcja zboża maleje z każdą ukończoną budową i wyszkoloną jednostką.

Aby rozbudować pole (las, kopalnię), należy kliknąć na jego symbol, a następnie na link „Rozbuduj na poziom X”. Jeśli link jest nieaktywny, w miejscu linku powinien być widoczny komunikat, dlaczego tak jest.

Dobrze jest utrzymywać produkcję surowców na tym samym poziomie, a produkcję zboża na poziomie 50% produkcji innych surowców. Na przykład:
Drewno: 100 na godzinę
Glina: 100 na godzinę
Żelazo: 100 na godzinę
Zboże: 50 na godzinę
Wydobycie należy oczywiście dopasować do potrzeb, to tylko zasada ogólna.

Budynki

Poza pozyskiwaniem surowców, które odbywa w lasach, kopalniach i na polach, w Travianie są budynki pozwalające na zwiekszenie efektywności wydobycia.

Do przetwarzania surowców służą Tartak, Cegielnia, Huta stali, Młyn i Piekarnia

Budynki należące do tej grupy zwiększają ilość pozyskiwanych surowców. Dla każdego surowca można postawić budynek, który będzie go przetwarzał (zwiększał poziom produkcji), natomiast produkcję zboża powiększają aż dwa budynki z tej grupy.

  • Drewno: W Tartaku surowe drewno pochodzące z lasów jest przetwarzane na deski, co daje zwiększenie produkcji drewna o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednego Lasu na 10. poziom.
  • Glina: Cegielnia przetwarza całą glinę na cegły, w ten sposób produkcja tego surowca wzrasta o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednej Kopalni gliny na 10. poziom.
  • Żelazo: W Hucie stali przetapiane jest żelazo wydobywane w kopalniach, co daje zwiększenie produkcji tego surowca o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednej Kopalni żelaza na 10. poziom.
  • Zboże: W Młynie ziarno zebrane z pól mielone jest na mąkę. Tym samym produkcja zboża zwiększa się o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednego Pola zboża do 5. poziomu. Kiedy Młyn rozbudowany jest na 5. poziom i choć jedno Pole zboża jest na 10. poziomie, można postawić Piekarnię, która również zwiększa produkcję o 25%.

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie