Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Bohater - Koszty i czas wskrzeszenia

  Koszt wskrzeszenia
Czas wskrzeszenia
lvl Rzymianie Germanie Galowie

serwery
x1 i x2

serwer speed x3
  Lumber Clay Iron Crop Lumber Clay Iron Crop Lumber Clay Iron Crop Research time Research time
1 270 240 380 160 380 270 240 160 240 380 270 160 2 1
2 420 370 590 240 590 420 370 240 370 590 420 240 3 1.5
3 590 520 810 340 810 590 520 340 520 810 590 340 4 2
4 750 650 1050 450 1050 750 650 450 650 1050 750 450 5 2.5
5 950 850 1300 550 1300 950 850 550 850 1300 950 550 6 3
6 1100 1000 1600 700 1600 1100 1000 700 1000 1600 1100 700 7 3.5
7 1300 1200 1900 800 1900 1300 1200 800 1200 1900 1300 800 8 4
8 1600 1400 2200 900 2200 1600 1400 900 1400 2200 1600 900 9 4.5
9 1800 1600 2500 1000 2500 1800 1600 1000 1600 2500 1800 1000 10 5
10 2000 1800 2800 1200 2800 2000 1800 1200 1800 2800 2000 1200 11 5.5
11 2300 2000 3200 1300 3200 2300 2000 1300 2000 3200 2300 1300 12 6
12 2500 2200 3500 1500 3500 2500 2200 1500 2200 3500 2500 1500 13 6.5
13 2800 2500 3900 1600 3900 2800 2500 1600 2500 3900 2800 1600 14 7
14 3100 2700 4300 1800 4300 3100 2700 1800 2700 4300 3100 1800 15 7.5
15 3400 3000 4700 2000 4700 3400 3000 2000 3000 4700 3400 2000 16 8
16 3700 3300 5100 2100 5100 3700 3300 2100 3300 5100 3700 2100 17 8.5
17 4000 3500 5500 2300 5500 4000 3500 2300 3500 5500 4000 2300 18 9
18 4300 3800 6000 2500 6000 4300 3800 2500 3800 6000 4300 2500 19 9.5
19 4700 4100 6500 2700 6500 4700 4100 2700 4100 6500 4700 2700 20 10
20 5000 4400 6900 2900 6900 5000 4400 2900 4400 6900 5000 2900 21 10.5
...
 

             

 

Czas wskrzeszania liczony jest według tego wzoru: liczba godzin wskrzeszania = (poziom bohatera + 1) / zaokrąglając w dół (prędkość serwera/3 + 1), przy czym nigdy nie więcej niż 24 godziny.

Przykład wyliczenia czasu dla bohatera na poziomie 9 na serwerze o prędkości x2:
(9+1) / zaokrąglając w dół (2/3 + 1) = 10 / 1 = 10.
Jak widać, dopiero przy prędkości x3 czas wskrzeszenia jest niższy niż na serwerze o prędkości standardowej.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie