Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Jak wyposażyć bohatera?

W karcie informacyjnej bohatera można zobaczyć, jak aktualnie wyposażony jest bohater oraz jakie przedmioty zostały zgromadzone w inwentarzu, czyli te, które gracz posiada w danym momencie, ale bohater nie ma ich przy sobie/na sobie.

bohater i jego inwentarz

Oczywiście nie ma tu przedmiotów wystawionych w danej chwili na aukcji.

W kwestii wyposażenia bohatera zawsze należy pamiętać, że kwipunek bohatera dzielimy na wyposażenie, spośród którego wyróżniamy przedmioty:

  • do prawej ręki – broń,
  • do lewej ręki – różnego rodzaju przedmioty,
  • na głowę – hełmy,
  • na tors – zbroje,
  • na stopy – buty i ostrogi

oraz na

  • przedmioty, ktore się zużywają.

Aby przedmiot należący do ekwipunku działał, musi być częścią aktualnego wyposażenia bohatera (nie wystarczy posiadać daną rzecz, bohater musi ją mieć przy sobie/otrzymać).

Wyposażenie

Elementy wyposażenia nie zużywają się, można je wielokrotnie podawać bohaterowi i wymieniać na inny przedmiot z tej grupy. Mają one różne działanie i dlatego warto dobierać wyposażenie bohatera z uwzględnieniem zadania, jakie mu powierzamy.

Są przedmioty, które wzmacniają siłę bohatera, redukują rany, które odniesie w walce, przyspieszają marsz samego bohatera lub bohatera i jego armii i wiele inych (zob. Dostępny ekwipunek).

Podanie bojaterowi przedmiotu, który ma mieć na sobie/przy sobie podczas akcji, jest bardzo łatwe. W karcie informacyjnej bohatera można zobaczyć, jak aktualnie wyposażony jest bohater. Na obrazku zaznaczone są miejsca do których przypisane są określone grupy przedmiotów.

Po najechaniu kursorem myszy na przedmiot znajdujący sie w inwentarzu, na obrazku bohatera podświetla się miejsce, do którego przynależy ten przedmiot:

equip item

Jak widać, kursor myszy zatrzymał się ma małej mapie, a na obrazku bohatera podświetliła się lewa ręka – mapę bohater zawsze trzyma w lewej ręce.

Aby podać przedmiot bohaterowi, po prostu kliknij na danym przedmiocie. Możesz też przeciągnąć przedmiot we właściwe miejsce.

Aby odebrać przedmiot bohaterowi, wystarczy kliknąć na właściwyym kwadracie na rysunku bohatera.

Jeśli bohater jest wyposażony w dany typ przedmiotu (np. ma w ręku mapę), a chcesz zastąpić go innym przedmiotem (np. chcesz podać mu tarczę), wystarczy kliknąć na przedmiot w inwentarzu, by dokonała się zamiana wyposażenia.

Gra nie pozwoli podać bohaterowi broni do lewej ręki ani np. sztandaru czy tarczy do prawej ręki. Oznacza to, że w danej chwili bohater może mieć przy sobie tylko jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmioty, które się zużywają

Działanie przedmiotów, które się zużywają jest nieco inne. Wszystkie one mogą zostać użyte tylko raz, część z nich działa w momencie podania bohaterowi, inne trzeba podać bohaterowi przed bitwą, by zostały użyte w odpowiednim momencie. Większość przedmiotów tego typu można gromadzić w dowolnej ilości na jednym polu w inwentarzu, wyjątkiem są Księgi mądrości oraz wiadra z wodą, które ze zwględu na swoje działanie zawsze zajmują pojedyncze miejsca w nwentarzu (można ich mieć kilka, ale każda Księga i każde wiadro będzie zajmowało jedno miejsce).

Wszystkie przedmioty z tej grupy („przedmioty, które się zużywają”) działają tylko, jeśli zostały podane bohaterowi. Pojawiają się na obrazku bohatera przy jego lewej nodze:

bohater i jego inwentarz

Sposób podania bohaterowi przedmotów z tej grupy jest taki sam jak w przypadku wyposażenia.

Warto pamiętać:

  • wyposażenie bohatera można zmieniać, tylko gdy znajduje się on w swojej osadzie;
  • gdy bohater jest w drodze, gdy stacjonuje gdzieś jako posiłki oraz gdy jest martwy, zmiana wyposażenia jest niemożliwa,
  • przedmioty, które się zużywają można podać bohaterowi, nawet jeśli przebywa poza swoją osadą (jest w drodze, na posiłkach), większość z nich bohater może mieć stale przy sobie;
  • klatki, plastry i bandaże powinny być podawane bohaterowi przed atakiem, w przeciwnym razie nie będa działały.

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie