Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Rozejm w grze

W grze wprowadzane są okresy, podczas których zablokowana jest możliwość atakowania innych graczy. Ma to miejsce w ważnych dla ogółu graczy okresach, a więc podczas świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia oraz 1 listopada.

Dokładne terminy rozpoczącie i zakończenia rozejmów są ogłaszane w grze z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Informacje techniczne o rozejmie

1. Wojska nie będą ze sobą walczyły. Zamiast informacji o wyniku starcia pojawi się stosowny do okoliczności komunikat. Także ataki na osady Natarów oraz na oazy się nie odbywają. Nie działa też chwytanie zwierząt w pułapki.

Wyjątki:

  • zwiadowcy wysłani na przeszpiegi będą zachowywali się tak, jak normalnie, mogą zginąć!
  • bohater odnosi obrażenia podczas wykonywania wyzwań.
  • ataki Natarów na osady założone na szarej ziemii są prawdziwe!
  • osadnicy normalnie mogą zakładać nowe osady.

2. Wojska będą normalnie jadły zboże, ale gdy go zabraknie, nie będą ginąć. Wojska zaczną znowu ginąć z głodu 24 godziny po zakończeniu rozejmu. Dzięki temu podczas całej przerwy nie trzeba się martwić o wyżywienie wojsk, a po zakończeniu przerwy będzie można spokojnie wznowić dostawy zboża z innych osad.

Uwaga na wojska wysyłane do innych osad, by tam przeczekały czas rozejmu - najlepiej tego nie robić, gdyż w pewnych przypadkach wojska mogą zginąć z głodu. Zawsze należy je wycofać przed zakończeniem okresu „nieśmiertelności”, gdyż spóźnienie może mieć bardzo poważne skutki dla armii.

3. W trakcie trwania rozejmu na stronie gry znajduje się znaczek informujący o rozejmie. Po przytrzymaniu na nim kursora zobaczycie datę zakończenia rozejmu. Warto się upewnić, że ten znaczek tam jest, zanim wyśle się wojska do kolegi.

4. Granica rozpoczęcia i zakończenia rozejmu może niekiedy nie być precyzyjna.
W pewnych przypadkach rozejm może rozpocząć lub zakończyć się nieco wcześniej lub później niż było to ustalone. Różnice mogą wystąpić na tym samym serwerze, a nawet między oddziałami wysłanymi przez jednego gracza. Dlatego może mieć miejsce sytuacja, w której jeden oddział wojska wysłany tak, aby dotarł tuż po zakończeniu się rozejmu, będzie walczyć, natomiast inny oddział – wysłany na dokładnie tę samą godzinę – wycofa się bez walki.

W większości wypadków wojska wysłane tak, aby do celu doszły już sekundę po zakończeniu rozejmu, będą walczyć. W niektórych przypadkach rozejm może się zacząć lub skończyć kilka sekund wcześniej lub później. W ekstremalnie rzadkich przypadkach różnica może wynieść minutę.

Dlatego podczas wysyłania wojsk należy zachować bezpieczną granicę minuty przed oficjalnym rozpoczęciem rozejmu i po jego oficjalnym zakończeniu.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie