Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Prawo do ekspansji (tzw. sloty ekspansji)

Z każdej osady można założyć maksymalnie trzy inne osady. Możliwość ta, to prawo do ekspansji, czyli tzw. wolny slot.

Dzięki rozbudowie Pałacu uzyskuje się aż trzy „sloty” – na 10., 15. i 20. poziomie tego budynku.

Rezydencja daje dwa „sloty” – na 10. i 20. poziomie.

Każde prawo do ekspansji można wykorzystać dowolnie - wyszkolić Osadników lub Administratora. Rozbudowa Pałacu pozwala więc na wyszkolenie 9 Osadników lub 3 Administratorów, ewentualnie 6 Osadników i Administratora albo 3 Osadników i 2 Administratorów. Z kolei w Rezydencji można wyszkolić 6 Osadników lub 2 Administratorów, ewentualnie 3 Osadników i Administratora.

Warto pamiętać

  • Jeśli wszyscy Osadnicy lub Administrator zginą, zwolni się jeden „slot” w osadzie, w której wyszkolono te jednostki.
  • Jeśli osada zniknie z mapy, zwolni się „slot” w osadzie, z której dokonano ekspansji.
  • Podbicie osady spowoduje, że poprzedni jej właściciel odzyska zablokowany „slot”.
  • Z kolei w podbitej osadzie pozostaną zablokowane te prawa do ekspansji, które wykorzystał jej poprzedni właściciel – można to sprawdzić po wybudowaniu Pałacu lub Rezydencji, w zakładce „Ekspansja” (zob. Ile osad mogę podbić/założyć z podbitej osady?)

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie