Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Mapa - Nawigacja i skróty klawiaturowe

Klawisze skrótów

Przesuwanie: dostępne są trzy różne kombinacje. Mapę można przesuwać strzałkami na klawiaturze, literami [A], [D], [W] i [S] (odpowiednio w lewo, w prawo, w górę i na dół) lub przyciskami klawiatury numerycznej (1,2,3,4,6,7,8 i 9).

Dodatkowo można kontrolować prędkość przesuwania mapy.Przy wciśniętym klawiszu [SHIFT] mapa przesuwa się szybciej, z kolei [CONTROL] ma odwrotne działanie.  

Przybliżanie: [+] lub ruch kółkiem myszy

Oddalanie: [-] lub ruch kółkiem myszy

Minimapa: [M]

Menu znaczników: [O] (litera, nie liczba)  

Siatka: [G]

Myszka

Kliknięcie lewy przyciskiem: otwiera okienko z informacją o danym polu. Kliknięcie prawym przyciskiem: otwiera menu kontekstowe. Są w nim bardzo istotne opcje, takie jak:

  • wyślij jednostki (tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę)
  • wyślij handlarzy (tylko, jeśli kliknięto na osadę)
  • oznacz dla siebie sojusz (tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę gracza, który jest w sojuszu)
  • oznacz dla siebie gracza (tylko, jeśli kliknięto tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę)
  • oznacz sojusz dla całego swojego sojuszu (tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę gracza, który jest w sojuszu)
  • oznacz gracza dla całego swojego sojuszu (tylko, jeśli kliknięto tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę)

Kliknięcie, przytrzymanie i przeciągnięcie lewym przyciskiem: przesuwanie mapy Kółko myszy: przybliżanie i oddalanie

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi jest kilka przycisków. Opisujemy je poniżej.

Przybliżenie: Przybliża mapę.

Oddalenie: Oddala mapę.

Rozwijana lista poziomów przybliżenia: Pozwala wybrać dowolny poziom przybliżenia mapy.

Pełny ekran: Włącza lub wyłącza tryb pełnego ekranu (tylko dla użytkowników konta PLUS). W momencie włączenia trybu pełnego ekranu, mapa powiększa się do aktualnych rozmiarów okna przeglądarki. Zmiana rozmiaru okna po włączeniu trybu pełnego ekranu nie spowoduje zmiany rozmiaru mapy (trzeba wyłączyć i ponownie włączyć tryb pełnego ekranu mapy).

Moje znaczniki: Pokazuje lub ukrywa Twoje znaczniki.

Znaczniki sojuszu: Pokazuje lub ukrywa znaczniki widoczne dla całego sojuszu (dostępne tylko, jeśli jesteś w sojuszu).

Wyszukiwarka cropowców: Otwiera wyszukiwarkę cropowców, czyli pól na mapie, gdzie pola surowców są podzielone tak, że pól zboża jest 9 lub 15 (wyszukiwarka dostępna tylko dla użytkowników konta PLUS).

Mini-mapa

W prawym górnym rogu okna mapy jest mini-mapa. Otwiera i zamyka ją kliknięcie na strzałki po prawej stronie. Kursor skierowany na mini-mapę pokazuje współrzędne danego miejsca. Kliknięcie pozwala przenieść widok głównej mapy w to miejsce.

Znaczniki

Menu znaczników jest w prawym dolnym rogu okna mapy. Podobnie jak mini-mapę, otwiera się i zamyka je przez kliknięcie na małe strzałki po prawej stronie. W tym menu można ustawiać, kasować i edytować znaczniki (w pierwszej zakładce – swoje, w drugiej – widoczne dla całego sojuszu). Znaczniki (w każdej zakładce tak samo) podzielone są na trzy grupy:

  • Sojusze: tutaj jest lista zaznaczonych sojuszy. Kliknięcie na dany sojusz przenosi na jego stronę w grze.
  • Gracze: ta część zawiera listę zaznaczonych graczy. Kliknięcie przenosi do profilu danego gracza.
  • Flagi: tutaj znajdują się flagi, czyli pola oznaczone na mapie. Kliknięcie przenosi mapę w dano miejsce.

Aby edytować znacznik, należy kliknąć na kolorowy symbol przed jego nazwą. Aby skasować znacznik, należy kliknąć na symbol X po prawej stronie (za nazwą danego znacznika).

Skok w wybrane współrzędne

W prawym dolnym rogu, poniżej menu znaczników, jest narzędzie pozwalające przemieścić mapę w dowolne miejsce. W polu X należy wpisać pierwszą współrzędną (określającą położenie w poziomie, wschód-zachód), w polu Y drugą (określa położenie w pionie, północ-południe), następnie zatwierdzić przyciskiem OK lub klawiszem [ENTER].

Przejdź do: Mapa - Informacje ogólne.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie