Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Sojusz - Informacje ogólne o opcjach sojuszu

Opcje sojuszu to różne możliwości, jakie maja gracze należący do sojuszu.

O tym, jakie możliwości mają poszczególni członkowie sojuszu, decyduje założyciel sojuszu, który automatycznie ma wszystkie uprawnienia, lub inny członek sojuszu, jeśli sam otrzyma takie uprawnienia.

Aby edytować ustawienia, wejdź w strony informacyjne sojuszu (kliknij na nazwie Twojego sojuszu po prawej stronie ekranu), a następnie wybierz jedna z dostępnych opcji.

Gracz, który ma wszystkie uprawnienia, widzi to w ten sposób:

 

Większość członków sojuszu ma jedną możliwość – opuszczenie sojuszu. Część członków sojuszu na ich więcej, a tylko niektórzy – wszystkie.

Należy być ostrożnym przy przyznawaniu komuś pełnych praw w sojuszu, zwłaszcza opcji „Przydziel stanowisko”, ponieważ osoba z takimi uprawnieniami może przejąć kontrolę nad sojuszem!

Zobacz:


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie