Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Bohater - Jak liczone jest doświadczenie?

Liczba zdobywanych przez bohatera punktów doświadczenia opiera się na ilości zjadanego zboża wojsk wysłanych do bitwy.

Poniżej przedstawiamy 2 przykłady, które precyzyjnie pokazują jak przyznawane są punkty doświadczenia.

1) Sojusz broni cel we wczesnej fazie gry tylko z bohaterami. W grę nie wchodzą żadne inne broniące się wojska. Każdy bohater otrzymuje swoją sprawiedliwą część doświadczenia.

Sytuacja: Gracz A atakuje z siłą 10 Gromów Tauetesa i 10 falang  = 30 zjadanego zboża

Zakładając, że w obronie uczestniczy 10 bohaterów oraz, że wszystkie atakujące jednostki zginęły podczas tego ataku każdy z bohaterów otrzyma  po 10% doświadczenia z sumy zjadanego przez atakujące jednostki zboża, ponieważ ich udział zboża w walce wynosił dokładnie tyle samo, czyli 6 zboża (co jest kosztem utrzymania bohatera). Każdy z bohaterów otrzyma zatem 3 punkty doświadczenia.

2) Podczas obrony sojuszu jeden gracz wysyła całą armię, w tym bohatera, podczas gdy inny gracz zapewnia tylko swojego bohatera. Gracz zapewniający więcej wojsk (zjadane zboże) niż tylko bohater otrzyma większą część doświadczenia.

Sytuacja: Gracz A atakuje z siłą 10 Gromów Tauetesa i 10 falang  = 30 zjadanego zboża

Zakładając, że jest 2 bohaterów (6+6 zjadanego zboża), z których pierwszy broni osady 88 Falangami (łącznie 100 zjadanego zboża w obronie), a wszystkie atakujące wojska zostaną zabite, doświadczenie zostanie policzone w inny sposób. 
Bohater drugi, który uczestniczy w walce "solo" otrzyma 6% udziału w doświadczeniu
a bohater pierwszy, który został wysłany falangami, dostanie 94% doświadczenia
Oznacza to, że bohater drugi solo otrzyma 2 punkty doświadczenia, a bohater pierwszy z falangami otrzyma 28 punktów doświadczenia. Używamy matematycznego zaokrąglania.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie