Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Informacje ogólne o TRAVIANIE 4.4

Zmiany wprowadzone w wersji T4.4

 


 

1. Zmiany w okresie ochronnym

Na starcie serwera okres ochrony wynosi 5 dni, a z jego wiekiem wydłuża się aż do 14 dni, natomiast na speedzie wynosi zawsze 3 dni. Dodatkowo każdy gracz może wydłużyć swój okres ochronny o 3  dni (tej decyzji nie można cofnąć).

1

Aby przedłużyć ochronę, wystarczy kliknąć na zielony napis 'przedłuż' w  okienku informacyjnym, który pojawia się w ostatnich 24h trwania podstawowego czasu okresu ochronnego.

Dodatkowo:  

  • nie można zostać zaatakowanym ani otrzymać posiłków od innych graczy
  • nie można wysyłać wojska do innych graczy (ani jako atak, ani jako posiłki). W związku z czym nie można w ten sposób przerwać sobie okresu ochronnego.
  • możliwe są ataki na Natarów oraz oazy
  • nie można wysyłać surowców, ani handlować na rynku w stosunku gorszym dla siebie niż 1:1

2. Produkcja surowców

Na serwerach w wersji T4.4 produkcja w polach surowców została powiększona o 40%.

3. Pojemność Kryjówki.

W wersji T4.4 pojemność kryjówki jest większa. Na poziomie pierwszym wynosi 200 (u Rzymian i Germanów) i 300 (u Galów), a na poziomie 10 odpowiednio 2000 i 3000.

4. Codzienne zadania i nagrody

Codziennie dostępnych jest 10 różnych typów zadań, od bardzo łatwych do trudniejszych. Za ich wykonanie gracze otrzymują punkty. Im więcej punktów, tym więcej lepszych nagród.

  2

Pierwszą nagrodę dostaje się za uzbieranie 25 punktów, następne za 50, 75 i 100 punktów. Maksymalnie można więc dostać aż 4 nagrody każdego dnia. System zapisuje, jaką nagrodę za daną liczbę punktów gracz otrzymał i wykreśla ja z listy - gdy gracz otrzyma w kolejnych dniach wszystkie rodzaje nagród, lista jest resetowana. Dzięki temu każdy dostaje wszystkie typy nagród w kolejnych dniach.

Punkty resetowane są codziennie o godzinie 12. Jeśli do tego czasu nie odbierzesz nagrody - przepada.

5. Ekwipunek bohatera

Zmiany dotyczą dwóch przedmiotów: wiadra, oraz dzieł sztuki.

  • Wiadro: W wersji T4.4 wiadra można używać raz na 24h (na speedzie raz na 12h)
  • Dzieła sztuki: W wersji T4.4 przez pierwsze 2 tygodnie dzieła sztuki nie pojawią się na serwerze w ogóle - w tym czasie nie będzie można ich znaleźć na żadnym wyzwaniu. Maksymalna liczba punktów kultury do uzyskania została zmniejszona do 2000 na normalnym serwerze,  na serwerze speed 1000. 

6. Święta

W wersji T4.4 punkty kultury są przyznawane natychmiast po rozpoczęciu święta. Małe święto da tyle punktów, ile wytwarza osada, ale maksymalnie 500, na serwerze speed 250. Duże święto da tyle, ile wytwarzają wszystkie osady, nie więcej jednak niż 2000 punktów, na serwerze speed 1000.

W osadach znajdujących się na szarej ziemi małe święta dają taką liczbę PK, jaką teoretycznie powinna produkować dana osada (max 500, serwery typu speed 250), duże święta dają tyle ile produkowałyby wszystkie osady, gdyby żadna z nich nie była na szarej ziemi (max 2000, serwery typu speed 1000).

7. Cud świata oraz Natarzy

W wersji T4.4 po wprowadzeniu planów konstrukcyjnych na danym świecie gry, zużycie zboża w osadach z cudami spada o połowę. Osiem osad Natarów z podwalinami cudów znajduje się poza szarym terenem. Są one mocniej bronione przez Natarów (o 50% więcej obrońców). Reszta osad znajduję się w szarej strefie. W ustalonym dniu od startu serwera Natarzy rozpoczną budowę swojego Cudu Świata. Każdego dnia rozbudują go o jeden poziom. Po wybudowaniu 75 poziomu przestają atakować inne cudaczne osady. Natarzy mogą wygrać grę, jeśli zbudują Cud Świata na 100 poziom.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie