Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Rise of Alliances - bonusy sojuszu

Gracze z sojuszu mogą przekazywać surowce na rzecz odblokowania różnych bonusów w sojuszu. Są 4 rodzaje bonusów, a każdy z nich ma 5 poziomów, które można stopniowo odblokowywać, aby powiększać siłę bonusu.

Poniżej przedstawiamy, jakie to bonusy i co one dają:

 

 • Rekrutacja: Szybsze szkolenie jednostek we wszystkich budynkach do tworzenia jednostek.
 • Filozofia: Szybsze wytwarzanie punktów kultury. (Nie dotyczy to świąt w ratuszu).
 • Metalurgia: Dodatkowo podwyższone statystyki ataku i obrony jednostek, ponad ulepszenia warsztatu płatnerza.
 • Ekonomia: Handlarze mogą transportować większą ilość surowców.
 • Działanie

Siła działania każdego bonusu zależy od jego poziomu:

poziom

 

Czas szkolenia

Filozofia

Metalurgia

Ekonomia

Poziom 0

0%

0%

0%

0%

Poziom 1

2%

2%

2%

20%

Poziom 2

4%

4%

4%

40%

Poziom 3

6%

6%

6%

60%

Poziom 4

8%

8%

8%

80%

Poziom 5 (max)

10%

10%

10%

100%

Odblokowywanie bonusów

 • Do odblokowania każdego poziomu bonusów potrzebna jest inna ilość surowców – im wyższy poziom, tym większa ilość.
 • Wszystkie 4 bonusy mają takie same wymagania oraz czas odblokowywania.
 • Gdy gracze przekażą wymaganą ilość surowców, rozpoczyna się odliczanie do odblokowania danego poziomu. Ilość i czas zależą od poziomu.
 • Dodatkowo istnieje limit, ile surowców każdy gracz może przekazać każdego dnia, zależny od najwyższego poziomu bonusu w sojuszu.
 • Nie ma znaczenia, jaki rodzaj surowców jest przekazywany. Liczy się tylko ogólna liczba, nie rodzaj surowca.
 • W czasie odliczania do odblokowania kolejnego poziomu nie można przekazywać surowców.

Czas odblokowania, limity i wymagana ilość surowców do odblokowania każdego poziomu podane są w tabelce poniżej:

Obecny poziom bonusu

Czas ulepszenia

Wymagane datki

Limit datków

Poziom 0 do poziomu 1

24 godziny (/prędkość)

2 400 000 sur.

300 000 sur. (*prędkość)

Poziom 1 do poziomu 2

48 godziny (/prędkość)

19 200 000 sur.

400 000 sur. (*prędkość)

Poziom 2 do poziomu 3

48 godziny (/prędkość)

38 4000 000 sur.

550 000 sur. (*prędkość)

Poziom 3 do poziomu 4

96 godzin (/prędkość)

76 800 000 sur.

750 000 sur. (*prędkość)

Poziom 4 do poziomu 5

96 godzin (/prędkość)

153 600 000 sur.

1 000 000 sur. (*prędkość)

Poziom 5

--- (maksymalny poziom)

--- (maksymalny poziom)

--- (maksymalny poziom)

Za 3 Złote Monety, można potroić swój datek. Na przykład przekazanie 10000 surowców będzie liczyć się jak przekazanie 30000 – nadal jednak nie można w ten sposób przekroczyć limitu datków.

Ważne uwagi

 • Bonus rekrutacji pomnaża efekt odpowiednich przedmiotów bohatera (hełmu najemnika itp.).
 • Bonus filozofii dotyczy punktów kultury, które są wytwarzane tylko przez budynki i hełmy bohatera. Dzieła sztuki, święta w ratuszu i nagrody z wyzwań nie korzystają z tego bonusu sojuszu.
 • Bonus metalurgii pomnaża efekt ulepszeń w warsztacie płatnerza.
 • Bonus ekonomii pomnaża efekt targu.
 • Przykład:

 

Podstawowa pojemność wozu galijskiego handlarza = 750

Z bonusem na poziomie 3: 750 * 1.6 = 1200

Z bonusem na poziomie 3 i targiem na poziomie 20: 750 * 1.6 * 3 = 3600

 

Po odblokowaniu bonusu jest on dostępny dla wszystkich członków sojuszu, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nowych graczy:

Obecny poziom bonusu

Dostępny dla nowo przyjętych graczy

Poziom 0

natychmiast

Poziom 1

natychmiast

Poziom 2

po 24 godzinach (/prędkość)

Poziom 3

po 48 godzinach (/prędkość)

Poziom 4

po 72 godzinach (/prędkość)

Poziom 5

po 96 godzinach (/prędkość)

 

Przykład: Sojusz ma bonus metalurgii na poziomie 3 na serwerze speed x3. Gracz, który dołączył do sojuszu, zyska ten bonus dla swoich jednostek po 16 godzinach (48/3) od dołączenia.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie