Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Przesyłanie posiłków dalej

Przesyłanie posiłków dalej to funkcja dostępna w edycji specjalnej z 2017 roku, Fire and Sand. Pozwala członkom sojuszu przesyłać wojska otrzymane w posiłkach bezpośrednio do innej osady, w ramach tego samego sojuszu. Funkcja ta jest darmowa.

Jak przesyłać posiłki dalej

Wykonaj następujące kroki:

  • Otwórz Miejsce zbiórki w osadzie, gdzie stacjonują jednostki wsparcia.
  • Na karcie przeglądu znajdź jednostki, które chcesz przesłać dalej.
  • Kliknij link "prześlij", jak widać to na zrzucie ekranu.
  • Wybierz osadę, do której wojska mają przemaszerować, dostosuj liczbę jednostek, jeśli chcesz i potwierdź rozkaz.
Dodatkowe informacje
  • Możesz przesyłać tylko jednostki otrzymane w posiłkach od innego członka Twojego sojuszu lub swoje własne jednostki wysłane do innej osady.
  • Możesz przesłać jednostki tylko do innej osady należącej do członka Twojego sojuszu (wliczając w to Twoje osady).
  • W trakcie podróży przesyłane jednostki pobierają zboże z osady, z której zostały przesłane, a nie ze swojej osady domowej.
  • Przesyłane jednostki podróżują z prędkością zależną od bonusów w ich osadzie domowej (np. z Placu turniejowego).


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie