Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Łączenie wojsk

Łączenie oddziałów

Łączenie oddziałów to funkcja dostępna w edycji specjalnej od 2017 roku, Fire and Sand. Pozwala ona na połączenie jednostek z dwóch różnych osad w jedną dużą armię, ale pociąga za sobą koszt w surowcach lub Złotych Monetach. Jednostki, które zostały połączone, są następnie traktowane dokładnie tak, jakby były wyszkolone w swojej nowej osadzie domowej; dotyczy to także ulepszeń w Warsztacie płatnerza.

Jak połączyć oddziały

Wykonaj następujące kroki:

  • Wyślij jednostki, które chcesz połączyć, do osady, która ma być ich nowym domem.
  • Następnie otwórz Miejsce zbiórki w tej osadzie.
  • Na karcie przeglądu znajdź jednostki, które chcesz połączyć.
  • Kliknij link "dołącz do osady", jak widać na poniższym zrzucie ekranu.
  • Na następnym ekranie wybierz liczbę jednostek, które chcesz połączyć. Wpłynie to na koszt połączenia.
  • Zakończ wydając surowce (można przy tym skorzystać z usług handlarza NPC) lub Złote Monety.

Ograniczenia łączenia oddziałów

  • Można połączyć tylko oddziały należące do tego samego gracza.
  • Nie można łączyć osadników, administratorów, broni oblężniczej, ani bohatera (ale tego ostatniego można po prostu przesłać do nowej osady).
  • Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie badań w Akademii. Można dołączyć jednostki do osady nawet, jeśli nie zostały w niej jeszcze zbadane.

Koszt łączenia oddziałów

Koszt łączenia zależy od armii, która ma zostać połączona. Wynosi on dwa razy tyle, co koszt szkolenia tej armii. Można zamiast tego użyć Złotych Monet; koszt jest wyliczany przez podzielenie kosztu w surowcach przez 40000 i zaokrąglenie wyniku w górę.

Przykład: chcesz połączyć 1000 pałkarzy. Szkolenie jednej jednostki kosztuje 95 75 40 40. Razem to 250 jednostek surowców. Całkowity koszt połączenia tej armii wyniesie 250 x 1000 x 2 = 500000 (190000, 150000, 80000, 80000).

Możesz zamiast tego zapłacić Złotymi Monetami, koszt wyniesie: 500000 / 40000 = 13 Złotych Monet.

Ograniczenie możliwości wykorzystania Złotych Monet do łączenia wojsk

Możesz użyć maksymalnie 50 Złotych Monet do łączenia wojsk na 1 dzień na 1 wioskę.

Limit wykorzystanych Złotych Monet do celów łączenia wojska resetuje się o tym samym czasie co codzienne zadania.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie