Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Kiedy artefakt zaczyna działać?

Przeniesienie artefaktu z osady do osady powoduje, że przestaje on działać.

Ponowna aktywacja artefaktu następuje:

  • na serwerze zwykłym – po 24 godzinach,
  • na serwerze speed ×2 – po 16 godzinach,
  • na serwerze speed ×3 – po 12 godzinach,
  • na serwerze speed ×5 – po 8 godzinach.

 

Również przejęcie z własnej osady powoduje zablokowanie działania artefaktu na ten sam czas.

 

Uwaga: W osadach Natarów artefakty są nieaktywne. Kiedyś mogły one zostać aktywowane, jeśli nikt ich nie przejął, ale zostało to zmienione i teraz pozostają nieaktywne na zawsze.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie