Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Budynki - Informacje ogólne

 

Na początku należy skupić się na wydobyciu surowców. Po prostu wejdź w widok Surowce i wybierz jedno z 18 pól surowców: Lasy (drewno), Kopalnie gliny (glina), Kopalnie żelaza (żelazo), Pola zboża (zboże).

Na dalszym etapie gry będziesz budował bardziej skomplikowane budowle, których lista wyświetli się, gdy klikniesz na jakimkolwiek niezabudowanym placu budowy w swojej osadzie.

 

Surowce

Podstawą Twojej osady są surowce, potrzebujesz ich po prostu do wszystkiego. W Travianie są cztery rodzaje surowców: drewno, glina, żelazo i zboże.

Surowce wytwarzane są na polach surowców - możesz je zobaczyć w widoku Osada i okolice. W każdej osadzie jest 18 pól surowców. W pierwszej osadzie zawsze są: 4 Lasy, 4 Kopalnie gliny, 4 Kopalnie żelaza i 6 Pól zboża, ale doliny w okolicy mogę mieć inne rozłożenie pól surowców (zob. Typy osad).

Na początku gry pola nie są rozbudowane (poziom 0 z 10 w normalnej osadzie). Każde z pól surowców na poziomie 0 produkuje zaledwie 2 jednostki tego surowca na godzinę. Kiedy masz wystarczająco dużo surowców w Magazynach i Spichlerzu, możesz rozbudować pole przez kliknięcie na nim. Pokaże się wtedy taka informacja:

Koszt rozbudowy na poziom 1.:

A bezpośrednio pod nią link, dzięki któremu możesz wydać polecenie rozbudowania tego obiektu.

Możesz anulować to polecenie przez kliknięcie na znaku Anuluj w widoku Osada i okolice (lub Centrum osady), ale w ten sposób stracisz część surowców zainwestowanych w tę budowę! (zob. Anulowanie poleceń)

Centrum osady

W widoku Centrum osady widoczne są place budowy. Na każdym z nich może stać tylko jeden budynek. Każdy z budynków możesz postawić na dowolnym placu budowy, poza dwoma wyjątkami, którymi są Miejsce zbiórki i fortyfikacje zewnętrzne.

Ponadto w osadzie każdy budynek - poza Kryjówką, Magazynem surowców i Spichlerzem oraz Traperem (Travian 3.5) - może być tylko jeden. Z kolei Kryjówek, Magazynów surowców i Spichlerzy, a w przypadku Galów również siedzib Trapera, możesz mieć tyle, ile tylko chcesz - po wybudowaniu pierwszego budynku na najwyższy poziom możesz stawiać kolejny budynek tego samego typu.

Uważaj na znak Anuluj, ponieważ nie otrzymasz zwrotu wszystkich surowców, które wydałeś w momencie wydawania polecenia rozbudowy! (zob. Anulowanie poleceń)

Budynki mają różne zastosowanie, jedne z nich mają funkcje polityczne, inne ekonomiczne, a jeszcze inne – militarne. Dodatkowo będziesz musiał spełnić określone warunki dla każdego budynku, nim będziesz mógł go budować (od tej zasady są nieliczne wyjątki).
Warunki postawienia budynku są wymienione na karcie informacyjnej tego budynku lub wskazane niżej, w Drzewie budynków.

Drzewo budynków

Poniżej pełny i przejrzysty schemat budynków i ich wymagań (warunków postawienia).
Kliknij na nim, by zobaczyć go dokładniej.

Drzewo budynków
Budynki i pola surowców

Budynki i pola to jeden z najważniejszych aspektów gry. Potrzebne są do szkolenia jednostek, gromadzenia i zdobywania surowców, zakładania sojuszy i wstępowania nich oraz do prowadzenia działań militarnych, dyplomatycznych i handlowych.

Pola, lasy i kopalnie

Można je zobaczyć po kliknięciu pierwszej ikony na górze ekranu. Na stronie „Surowce” widoczne są informacje o godzinnej produkcji wszystkich surowców, wojsku stacjonującym w osadzie (prawdopodobnie brak) oraz o wszystkich polach surowców:

Rodzaj surowca Symbol Informacje
Las/drewno drewno
Germanie do szkolenia jednostek potrzebują dużo drewna.
Rozbudowa Rezydencji jest kosztowna – wymaga dużej ilości drewna.
Kopalnia gliny/glina glina
Glina jest najważniejszym surowcem dla Galów, których jednostki wymagają sporych nakładów właśnie tego surowca.
Rozbudowująca się osada potrzebuje więcej gliny niż innych surowców.
Kopalnia żelaza/żelazo żelazo
Żelazo jest wykorzystywane głównie przez Rzymian do drogich ulepszeń jednostek i do budowania Murów obronnych. Dlatego Rzymianie zawsze potrzebują tego surowca.
Pole zboża/zboże zboże
Ten surowiec sprawia najwięcej kłopotów. Budowy kosztują mniej zboża niż innych surowców, mimo to w osadzie jest więcej Pól zboża niż innych surowców, a to dlatego, że produkcja zboża maleje z każdą ukończoną budową i wyszkoloną jednostką.

Aby rozbudować pole (las, kopalnię), należy kliknąć na jego symbol, a następnie na link „Rozbuduj na poziom X”. Jeśli link jest nieaktywny, w miejscu linku powinien być widoczny komunikat, dlaczego tak jest.

Dobrze jest utrzymywać produkcję surowców na tym samym poziomie, a produkcję zboża na poziomie 50% produkcji innych surowców. Na przykład:
Drewno: 100 na godzinę
Glina: 100 na godzinę
Żelazo: 100 na godzinę
Zboże: 50 na godzinę
Wydobycie należy oczywiście dopasować do potrzeb, to tylko zasada ogólna.

Budynki

Poza pozyskiwaniem surowców, które odbywa w lasach, kopalniach i na polach, w Travianie są budynki pozwalające na wiele innych działań. Aby postawić budynek należy kliknąć na pustym placu budowy w Centrum osady (dostępne pod drugą ikoną w kształcie koła na górze ekranu). Wybierz z listy dostępnych budynków ten, których chcesz zbudować. Niektóre budowy wymagają postawienia innych budowli w osadzie, są to tzw. wymagania. Zajrzyj na inne strony tego serwisu lub na Drzewo budynków, aby znaleźć informacje o wszystkich wymaganiach do postawienia danej budowli. najważniejsze budynki zostały wymienione niżej.

Główny budynek
Główny budynek (zwany także GB) jest bardzo ważny w Travianie. Niemal wszystkie budynki wymagają zbudowania Głównego budynku na określony poziom. Z każdym poziomem Głównego budynku skraca się czas potrzebny na budowę innych budynków oraz pól. W Głównym budynku, po rozbudowaniu na 10. poziom, pojawia się możliwość burzenia budynków.

Magazynowanie – Spichlerz i Magazyn surowców
W Spichlerzu i w Magazynie surowców gromadzone są surowce do dalszego wykorzystania. W Magazynie surowców składowane są drewno, glina i żelazo, natomiast w Spichlerzu tylko zboże. W dalszej grze są one niezbędne, są też wymagane do postawienia innych budynków, np. Rynku.

Budynki wojskowe – Koszary, Stajnia, Warsztat, Warsztat płatnerza, Dwór bohatera, Plac turniejowy, rzymski Mur obronny, galijska Palisada i germański Wał ziemny

Służą do szkolenia, ulepszania i dowodzenia armią. Najważniejszymi budowlami w tej grupie są Miejsce zbiórki i Koszary. Więcej informacji w części Wojsko.

Poniżej lista najważniejszych funkcji militarnych gry i budynków potrzebnych do tych celów:

  • Fortyfikacje zewnętrzne: rzymski Mur obronny, galijska Palisada i germański Wał ziemny chronią osadę przed atakami, dają bonus do obrony, który wynosi odpowiednio 3, 2,5 lub 2% na każdym poziomie tych budowli.
  • Szkolenie wojska: w Koszarach, Stajni i Warsztacie szkoli się jednostki wojskowe, które potrzebne są do ataku i obrony.
  • Badania: w Akademii można zbadać nowe rodzaje jednostek, jeśli zostały spełnione warunki przeprowadzenia takich badań.
  • Ulepszenia jednostek: w Warsztacie płatnerza można zwiększyć umiejętności obronne i siłę ataku jednostek wyszkolonych w tej osadzie.
  • Bohaterzy i oazy (nie dotyczy serwera classic): jak to widać na mapie, poza opuszczonymi dolinami i osadami w Travianie są również dzikie miejsca zamieszkane przez zwierzęta – oazy. Można je podbić i przyłączyć do osady przez zaatakowanie bohaterem i dzięki temu uzyskać bonus do produkcji. Bohaterem dowodzi się z Dworu bohatera (poza stolicą).
  • Prędkość jednostek: przy atakach na dużych dystansach zauważalna staje się niedostateczna prędkość jednostek. Trening na Placu turniejowym sprawia, że po przejściu 20 pól wojsko przyspiesza marsz.

Przetwarzanie surowców – Tartak, Cegielnia, Huta stali, Młyn i Piekarnia
Budynki należące do tej grupy zwiększają ilość pozyskiwanych surowców. Dla każdego surowca można postawić budynek, który będzie go przetwarzał (zwiększał poziom produkcji), natomiast produkcję zboża powiększają aż dwa budynki z tej grupy.

  • Drewno: W Tartaku surowe drewno pochodzące z lasów jest przetwarzane na deski, co daje zwiększenie produkcji drewna o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednego Lasu na 10. poziom.
  • Glina: Cegielnia przetwarza całą glinę na cegły, w ten sposób produkcja tego surowca wzrasta o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednej Kopalni gliny na 10. poziom.
  • Żelazo: W Hucie stali przetapiane jest żelazo wydobywane w kopalniach, co daje zwiększenie produkcji tego surowca o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednej Kopalni żelaza na 10. poziom.
  • Zboże: W Młynie ziarno zebrane z pól mielone jest na mąkę. Tym samym produkcja zboża zwiększa się o maksymalnie 25%. Wymagane jest rozbudowanie przynajmniej jednego Pola zboża do 5. poziomu. Kiedy Młyn rozbudowany jest na 5. poziom i choć jedno Pole zboża jest na 10. poziomie, można postawić Piekarnię, która również zwiększa produkcję o 25%.

Ekspansja – Pałac i Rezydencja
Kiedy pierwsza osada staje się coraz większa, można rozszerzyć granice swojego państwa o kolejną. Jednym ze sposobów ekspansji jest wyszkolenie Osadników, którzy założą nową osadę. Osadników można szkolić, gdy osada ma wolny slot (prawo do ekspansji) – uzyskuje się go po zbudowaniu Pałacu na 10., 15. i 20. poziom lub Rezydencji na 10. i 20. poziom.

Handel – Rynek i Targ
Aktywni gracze zawsze mają bardzo zróżnicowany poziom surowców w Magazynach. By rozwiązać ten problem, można handlować z innymi graczami za pomocą Rynku. Na zaawansowanym etapie gry potrzebne są większe wymiany surowców, co można osiągnąć przez zbudowanie Targu.

ID Budynków

ID (gid) budynków
gid Budynek   gid Budynek   gid Budynek
1 Las   15 Główny budynek   29 Duże koszary
2 Kopalnia gliny   16 Miejsce zbiórki   30 Duża stajnia
3 Kopalnia żelaza   17 Rynek   31 Mur obronny
4 Pole zboża   18 Ambasada   32 Wał ziemny
5 Tartak   19 Koszary   33 Palisada
6 Cegielnia   20 Stajnia   34 Pracownia kamieniarza
7 Huta stali   21 Warsztat   35 Browar
8 Młyn   22 Akademia   36 Chata trapera
9 Piekarnia   23 Kryjówka   37 Dwór bohatera
10 Magazyn surowców   24 Ratusz   38 Duży magazyn
11 Spichlerz   25 Rezydencja   39 Duży spichlerz
12 (budynek wycofany z gry)   26 Pałac   40 Cud Świata
13 Warsztat płatnerza   27 Skarbiec   41 Wodopój
14 Plac turniejowy   28 Targ   42  Kamienny mur
43 Prowizoryczny mur
  44 Centrum dowodzenia   45 Wodociągi

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie