Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

ZM - Liczba wiadomości i raportów na stronie

W „Ustawieniach” pod sekcją dotyczącą autouzupełniania znajduje się sekcja „Inne ustawienia”. Tu można wskazać, ile wiadomości lub raportów powinno pokazywać się na jednej stronie obu skrzynek.

Minimalnie jest to 10 wiadomości/raportów na stronie. A maksymalnie - 99.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie