Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Działanie artefaktów

Artefakty są wprowadzane do gry w połowie rozgrywki. Jedynie artefakt specjalny – Plany budowy Cudu Świata pojawia się pod koniec gry.

Dokładny czas wprowadzenia artefaktów zależy od prędkości serwera, szczegółowe informacje można znaleźć pod podanym linkiem na naszym forum: "Informacje o serwerach"

Każdy gracz może mieć aktywne maksymalnie 3 artefakty, w tym tylko jeden działający na całe konto (duży/unikatowy). Dla artefaktów o zmiennym działaniu liczy się ich zasięg w danym momencie.

*Jeżeli gracz posiada 3 małe artefakty po czym zdobywa kolejny, który obejmuje zasięgiem całe konto, wtedy trzeci (mały) artefakt zostanie zdezaktywowany, a aktywuje się artefakt obejmujący zasięg na na całe konto.

Informacje o tym, w jaki sposób można zdobyć artefakty, podane są w artykule o Skarbcu.

Gdy gracz posiada mały i duży/unikatowy artefakt z tej samej grupy, mały artefakt działa na osadę, w której się znajduje, a w pozostałych osadach gracza działa artefakt duży/unikatowy.

W przypadku, gdy mały i duży/unikatowy artefakt są z różnej grupy, duży/unikatowy działa na całe konto, natomiast mały dodatkowo na osadę, w której sie znajduje.

Nie istnieją żadne limity jeżeli gracz chce przejąć artefakt z własnej osady.

 

Plany budowy Cudu Świata

Plany Cudu Świata

Plany budowy to specjalny artefakt, który pozwala budować Cud Świata w specjalnych osadach. Artefakty te – jest ich 13 – pojawiają się w grze mniej więcej po 222 dniach gry. Wprowadzenie planów budowy do gry ogłaszane jest komunikatem w grze.

Artefakt pozwala graczowi posiadającemu osadę z fundamentami Cudu Świata wybudować Cud do 49. poziomu włącznie. Aby budować kolejne poziomy, inny gracz z tego samego sojuszu musi mieć drugi taki artefakt.

Ten artefakt jest wyjątkowy. Działa na całe konto (a nawet na cały sojusz), ale liczony jest jak artefakt mały – wystarczy Skarbiec na 10. poziomie. Oznacza to również, że gracz może posiadać inny artefakt działający na całe konto (duży/unikatowy).

Podczas budowania Cudu Świata trzeba brać pod uwagę czas aktywacji artefaktów oraz pamiętać, że działają tylko trzy najstarsze artefakty.

 

Wzmocnione budynki

Akademia architektów

Ten artefakt osłabia działanie wrogich machin oblężniczych. Budynki i fortyfikacje są  bardziej stabilne. Nie działa na Cud Świata.

 • Młot budowniczego (artefakt mały) – ×4
 • Rysik architekta (artefakt duży) – ×3
 • Biały Obelisk (artefakt unikatowy) – ×5

Szybsze jednostki

Fort zwycięzców

Wojska objęte mocą tego artefaktu maszerują szybciej.

 • Sandał Pikiniera (artefakt mały) – ×2
 • Rydwan Cesarza (artefakt duży) – ×1,5
 • Hełm Teutatesa (artefakt unikatowy) – ×2

Lepszy zwiad

Szkoła magii

Jednostki zwiadowcze lepiej prowadzą zwiad i lepiej chronią przed działaniami zwiadowczymi wrogów. Wszyscy zwiadowcy znajdujący się w osadzie objętej działaniem artefaktu zdobywają lepsze umiejętności, podobnie jak wszyscy zwiadowcy wysłani z takiej osady na zwiad (ale nie jako posiłki do osady nieobjętej działaniem artefaktu).

Dodatkowo w osadach objętych działaniem artefaktu można w Miejscu zbiórki zobaczyć, jakie jednostki biorą udział w ataku (jednak nie widać liczby jednostek).

 • Amulet poznania (artefakt mały) – ×5
 • Talizman objawienia (artefakt duży) – ×3
 • Zwierciadło Prawdy (artefakt unikatowy) – ×10

Uwaga, Szyderstwo Natarów, jeśli ma efekt tego typu, zawsze pozwala zobaczyć, jakie jednostki biorą udział w ataku - nawet, jeśli ma efekt negatywny (czyli obniża sprawność zwiadowców).

Niższe zużycie zboża

Spicjlerz Natarów

Ten artefakt zmniejsza zużycie zboża przez jednostki żywione w osadzie objętej jego działaniem.

 • Notatnik kwatermistrza (artefakt mały) – 50%
 • Zielnik (artefakt duży) – 25%
 • Księga pustelnika (artefakt unikatowy) – 50%

Szybsze szkolenie wojska

Punkt werbunkowy

Ten artefakt skraca czas szkolenia wojsk i wytwarzania machin wojennych.

 • Eliksir odwagi (artefakt mały) – 50%
 • Topór wojenny (artefakt duży) – 25%
 • Akademia wojny (artefakt unikatowy) – 50%

Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza

Miasteczko magazynów

Ten plan konstrukcyjny pozwala na budowę Dużego spichlerza i Dużego magazynu. Jest także wymagany do rozbudowy tych budynków.

Powiększona Kryjówka i mylenie celów katapult

Ukryta twierdza

Ten artefakt powiększa pojemność Kryjówek. Dodatkowo, jeśli wróg celuje katapultami w pole surowców, to może zostać uderzone dowolne pole. Jeśli celuje w budynek, to trafiony zostanie dowolny budynek.

 • Amfora Mgły (artefakt mały) – ×200.
 • Mapa podziemi (artefakt duży) – ×100.
 • Czarny Obelisk (artefakt unikatowy) – ×500.

Dodatkowo, artefakty mały i duży nie chronią Skarbca. Oznacza to, że w tym przypadku można celować i trafić w ten budynek. Żaden z artefaktów nie chroni Cudu Świata.

W przypadku Szyderstwa Natarów i Czterolistnej koniczyny nie liczy się zakres działania i bonus, jaki artefakt daje w danym momencie, ale to, czy jest to artefakt unikatowy czy nie.
Zatem Szyderstwo Natarów, gdy ma efekt tego typu (niezależnie od jego zakresu, mocy i tego czy jest pozytywny czy negatywny!) chroni w ten sposób wszystkie budynki oprócz Skarbca i Cudu Świata. Natomiast Czterolistna koniczyna, w przypadku działania tego typu, niezależnie od wylosowanej siły i zasięgu, zawsze chroni Skarbiec tak, jak inne budynki (ale nie Cud Świata).

Warto pamiętać:

 • Jeśli napastnik wskaże jako cel pole surowców, katapulty trafią w losowo wybrane pole surowców.
 • Jeśli napastnik wskaże jako cel budynek, zostanie trafiony losowo wybrany budynek.
 • Jeśli napastnik wskaże jako cel Cud Świata, katapulty zawsze trafią.
 • Jeśli napastnik wybierze jako cel Skarbiec, zostanie on trafiony (mały i duży artefakt).
 • Powyższe uwagi są prawdziwe, tylko gdy artefakt obrońcy jest aktywny w trakcie bitwy (liczy się czas dotarcia wojsk nieprzyjaciela).

Próżna nadzieja lub Artefakt głupca

Komnata sekretów

Artefakty z tej grupy te nie mają przypisanej stałej mocy. Zamiast tego co 24 godziny zmienia się losowo ich działanie, zasięg i siła. Ponadto przy każdym przejęciu artefaktu zmienia się jego działanie. Od tego, jaki zasięg wylosował artefakt może zależeć, które artefakty na koncie będą aktywne (stosowana jest reguła, że aktywny jest zawsze maksymalnie jeden, najwcześniej przejęty artefakt o zasięgu na całe konto).

Szyderstwo Natarów i Czterolistna koniczyna przyjmują działanie innych artefaktów, nie mogą jednak działać tak jak Plan budowy Cudu Świata, Projekt/Plan Dużego magazynu i Dużego spichlerza.

Szyderstwo Natarów może mieć działanie odwrotne od działania normalnych artefaktów – niekorzystne dla gracza. Czterolistna Koniczyna, w przypadku jeśli wylosuje się takie działanie, automatycznie się wyłącza i nie szkodzi graczowi (ale też nie daje wtedy żadnego bonusu).

 • Szyderstwo Natarów (artefakt mały) – może przyjąć działanie pozytywne i negatywne.
 • Czterolistna koniczyna (artefakt unikatowy) – może przyjąć tylko działanie pozytywne.

 

* zmiana wprowadzona w czerwcu 2017


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie