Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Główny budynek

Główny budynek

Wymagania:

W Głównym budynku mieszkają najlepsi architekci osady. Z każdym jego poziomem rosną ich umiejętności, dzięki czemu czas wznoszenia i rozbudowy wszystkich konstrukcji staje się krótszy. W osadzie bez Głównego budynku praca budowniczych trwa 5 razy dłużej niż w osadzie z tą budowlą na poziomie 1.

Jeśli jakiś budynek nie jest już potrzebny, można zlecić robotnikom zburzenie go. Aby to zrobić, w osadzie musi stać Główny budynek na co najmniej 10. poziomie.
Zob. Jak burzyć własne budynki?

Zmiana poziomu Głównego budynku nie wpływa na tempo wznoszenia rozpoczętych wcześniej konstrukcji ani na tempo trwających wyburzeń.

Jeśli Główny budynek zostanie zniszczony i produkcja zboża w osadzie jest niższa od populacji osady:

  • w stolicy i ostatniej osadzie (gdy gracz ma tylko jedną osadę) – można zbudować Magazyn surowców, Spichlerz i Główny budynek do poziomu 10.
  • w innych osadach – będzie można zbudować Główny budynek, gdy produkcja przewyższy populację albo gdy wszystkie Pola zboża w osadzie zostaną rozbudowane na co najmniej 5. poziom, lub produkcja zboża netto w osadzie wynosić bedzie co najmniej 198 jednostek na godzinę.

Szczegółowe dane (takie jak koszt budowy, utrzymanie, generowane punkty kultury itp.) znajdziesz tutaj.

Zobacz pełną tabelę czasów budowy dla tego budynku na serwerze zwykłym, speed ×2, speed ×3, speed ×5.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie