Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Rynek

Rynek

Wymagania: Wymagania: Główny budynek poziom 3, Magazyn poziom 1, Spichlerz poziom 1, od Traviana 2.5

Na Rynku można wymieniać się surowcami z innymi graczami. Im wyższy poziom budynku, tym więcej jest handlarzy, a co za tym idzie – więcej surowców może zostać wymienionych.

Rynek pozwala na 5 wariantów handlu:

  • Wyślij surowce – tutaj można zlecić handlarzom transport surowców do innej osady. Po wypełnieniu pustych pól (i zatwierdzeniu) pojawi się okno podsumowujące o osadzie, do której surowce zostaną wysłane oraz informacja o czasie, którym handlarze dotrą do tej osady. Jest to ostatnia chwila na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Po potwierdzeniu handlarze zabiorą z Magazynów i Spichlerza podaną ilość surowców i wyruszą do wskazanej osady. Handlarzy nie można zawrócić.
  • Kupowanie – ta opcja używana jest do handlu z innymi graczami. Jeśli w osadzie znajduje się wystarczająco dużo surowców i odpowiednia liczba handlarzy, pojawia się się link „Przyjmij ofertę”. Kliknięcie na ten link powoduje, że transakcja zostaje zawarta - handlarze niezwłocznie wyruszają z surowcami. Nie pojawia się okno potwierdzające zawarcie transakcji.
  • Sprzedaż – w tym wariancie można samemu wskazać surowce przeznaczone na wymianę oraz ich ilość. Oferta wystawiona na rynek czeka na akceptację przez innego gracza (zob. niżej).
  • Handlarz NPC – gracz posiadający co najmniej 3 złote monety może w tym miejscu wymienić posiadane w danej osadzie surowce w stosunku 1:1 w dowolnej konfiguracji (więcej informacji na temat wymiany NPC znajdziesz tutaj).
  • Trakty handlowe - pozwalają ustalić konkretne trasy, jakie każdego dnia będą pokonywać nasi handlarze (więcej informacji na temat traktów handlowych w osobnym artykule).

Sprzedaż

Możesz zaoferować, że sprzedasz określoną ilość jednego surowca w zamian za określoną ilość innego surowca.

Możesz określić maksymalny czas, w jakim handlarze muszą dotrzeć do osady docelowej. To ograniczenie powoduje, że z oferty mogą skorzystać tylko gracze, których wioski oddalone są maksymalnie o okreslony przez Ciebie czas. Dla graczy niespełniających tego warunku oferta będzie niewidoczna.

Dodatkowo istnieje możliwość wystawienia oferty jedynie dla sojuszników.

Lista wystawionych i oczekujących na realizację ofert z danej osady pojawia się pod przyciskiem „OK”.

Wystawioną ofertę można wycofać przez kliknięcie czerwonego krzyżyka (Anuluj).
Zob. Anulowanie poleceń.


Prędkość poruszania się handlarzy

  Rzymianie
Galowie
Germanie
Tempo marszu
16 pól na godzinę 24 pól na godzinę 12 pól na godzinę
Transportuje 500 surowców 750 surowców 1000 surowców

Szczegółowe dane (takie jak koszt budowy, utrzymanie, generowane punkty kultury itp.) znajdziesz tutaj.

Zobacz pełną tabelę czasów budowy dla tego budynku na serwerze zwykłym, speed ×2, speed ×3, speed ×5.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie