Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Budynki wojskowe - Informacje ogólne

Budynki wojskowe w Travianie to te, które mają cokolwiek wspólnego z działaniami wojennymi lub jednostkami. W grze jest zaskakująco dużo budynków wojskowych, poniżej zostały one wymienione i podzielone na grupy.

Szkolenie – Koszary, Stajnia i Warsztat
Aby mieć wojsko, trzeba je najpierw wyszkolić. Ponieważ są różne rodzaje jednostek, w grze są również różne budynki, w których się szkoli wojsko.

Zaawansowany trening – Duże koszary i Duża stajnia
Po przeprowadzeniu badań można szkolić jednostki bez ograniczeń, ograniczeniem jest natomiast czas szkolenia. Kiedy zachodzi potrzeba szybszego szkolenia, można rozwiązać ten problem przez wybudowanie Dużych koszar lub Dużej stajni. W budynkach tych czas szkolenia jest taki sam, ale koszt szkolenia jest trzy razy większy niż w Koszarach i Stajni. Może się wydawać, że to drogo, ale jest to uzasadnione tym, że w ten sposób można szkolić wojsko dwa razy szybciej, co jest naprawdę opłacalne dla ofensywnych graczy.

Defensywa (obrona) – Traper, Mur obronny, Wał ziemny i Palisada
Jakkolwiek agresywny jest gracz, potrzebuje również obrony. Każda nacja ma swoje fortyfikacje, które dają różną ochronę i w różnym stopniu są odporne na burzenie. Fortyfikacje zewnętrzne dają procentowy bonus jednostkom znajdującym się w osadzie, maksymalnie do 80% w przypadku rzymskiego Muru obronnego.

  • Rzymianie: Mur obronny, najwyższy bonus do obrony, najłatwiej je zniszczyć
  • Germanie: Wał ziemny, najniższy bonus dla jednostek, najtrudniej go zniszczyć
  • Galowie: Palisada, umiarkowane wartości w obu kategoriach

Dodatkowo, obok Palisady, Galowie mają też Trapera. Ten budynek pozwala stawiać pułapki. Kiedy osada jest atakowana, wrogie jednostki mogą zostać schwytane i uwięzione w pułapkach.

Badania i ulepszanie jednostek – Akademia, Warsztat płatnerza
Zanim będzie można szkolić nowe jednostki, trzeba je najpierw zbadać w Akademii. Większe armie warto uczynić silniejszymi. Można je ulepszyć w Kuźni i Zbrojowni. W Kuźni ulepsza się jednostki defensywne, natomiast w Zbrojowni zwiększa się siłę ataku jednostek.

Budynki specjalne – Dwór bohatera i Miejsce zbiórki
Miejsce zbiórki jest niezbędne do postawienia wszystkich budynków wojskowych. Może zostać zbudowane tylko w jednym miejscu, tj. na prawo i nieco w dół od Budynku głównego – z prawej strony centralnego placu osady.
Dwór bohatera pozwala swobodnie dysponować bohaterem w osadach (w stolicy nie jest potrzebny do tego celu), ponadto rozbudowa tego budynku pozwala przyłączyć do osady oazy, co zwieksza produkcję surowców w tych osadach.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie