Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Jak naliczane są bonusy do produkcji surowców?

Każde pole surowca ma swoją produkcję bazową (Lasu, Kopalni gliny, Kopalni żelaza, Pola zboża), która zależy tylko od poziomu rozbudowy tego pola.

Bonusy do produkcji wynikają z trzech źródeł:

Oczywiście może być tak, że wykorzystywany jest jeden z bonusów, dość często jednak bonusy te działają jednocześnie (np. budynek i oaza).

Bonus wynikający z budynków zwiększajacych produkcję

Bonus ten liczony jest zawsze od produkcji bazowej.

Na przykład:
Produkcja bazowa Kopalni gliny na 10. poziomie to 200 jednostek gliny.

Jeśli w osadzie zostanie zbudowana
Cegielnia (1 poziom), to produkcja tej Kopalni zwiększy się o 5%, czyli o 10 jednostek gliny (5% z 200 = 10).

Jeśli w osadzie są 4 takie Kopalnie, zbudowanie jednego poziomu Cegielni podniesie produkcję o 40 jednostek gliny (4 × 10 = 40).

Maksymalnie rozbudowana Cegielnia zwiększa produkcję Kopalni gliny o 25%. Co oznacza, że Kopalnia może produkować o 50 jednostek gliny więcej (25% z 200 = 50).

Bonus liczony jest dla każdej Kopalni gliny osobno.

UWAGA: bonus wynikającym z budynku zwiększającego produkcję doliczany jest do produkcji pola surowców. 

Młyn i Piekarnia

W przypadku zboża mamy aż dwa budynki zwiększające produkcję tego surowca. Budynki te działają osobno i sposób naliczania produkcji jest taki sam, jak w przypadku innych budynków z tej grupy. Ozacza to, że zwiększenie produkcji liczone jest tak jak przedstawiono powyżej – od produkcji bazowej.

Bonus wynikający z przyłączonych oaz

Oaza może dać bonus 25% lub 50%. Bonus ten liczony jest zawsze od produkcji bazowej.

Na przykład:
Produkcja bazowa Pola zboża na 10. poziomie to 200 jednostek zboża.

Jeśli do osady zostanie przyłączona oaza „+25% do produkcji zboża”, to produkcja tego Pola zwiększy się o 50 jednostek zboża (25% z 200 = 50).

Jeśli do osady zostanie przyłączona oaza „+50% do produkcji zboża”, to produkcja tego Pola zwiększy się o 100 jednostek zboża (50% z 200 = 100).

UWAGA: bonus wynikającym z przyłączonych oaz doliczany jest do produkcji pola surowców.
Jeśli do osady przyłączone zostaną dwie lub trzy oazy zwiększające produkcję tego samego surowca, bonus każdej z nich liczony jest osobno, zawsze od produkcji bazowej.

Co, jeśli w osadzie działa zarówno „bonus budynku”, jak i „bonus oazy”?

Bonusy wynikające z budynków oraz z osad sumuje się. Żaden z nich nie ma wpływu na wielkość innego.

Na przykład:
Produkcja bazowa Lasu na 10. poziomie to 200 jednostek drewna.

W osadzie zbudowany jest Tartak na 3. poziomie, do osady przyłączona została jedna oaza dająca bonus „+50% drewna” i jedna oaza dająca 25% drewna i 25% zboża.

Bonus Tartaku to 3 × (5% z 200), czyli 30 jednostek drewna.
Bonus z oazy „50% drewna” to 50% z 200, czyli 100 jednostek drewna.
Bonus z oazy „25% drewna, 25% zboża” to 25% z 200, czyli 50 jednostek drewna (bonus do produkcji zboża, nie ma tu znaczenia, działa na Pola zboża).
Wszystkie bonusy dają więc: 30 + 100 + 50, czyli 180 jednostek drewna.
W tych okolicznościach Las na 10. poziomie produkuje 380 jednostek drewna (200 + 180).

UWAGA: po kliknięciu na polu surowca widoczna jest produkcja tego pola z doliczonym bonusem wynikającym z budynku zwiększającego produkcję oraz z przyłączonych oaz.

Produkcja surowców zależna od bohatera

Jeśli punkty umiejętności bohatera przeznaczone są na ten jego atrybut, osada, do której przypisany jest bohater, ma podwyższoną produkcję wszystkich surowców lub wybranego surowca.

Bonus ten może być rozłożony równomiernie między wszystkie surowce lub przeznaczony na zwiększenie produkcji jednego z surowców (w tym drugim przypadku otrzymujemy mniej surowców, np. gdy przeznaczymy na ten atrybut 20 punktów, możemy otrzymać po 60 każdego surowca, czyli łącznie 240, albo 200 jednego z surowców).

Bonus wykupiony za Złote Monety

Bonus ten znacznie różni się od pozostałych, gdyż liczony jest od produkcji uzyskanej w osadzie, czyli od produkcji wynikającej z rozbudowy pól surowca, budynku zwiększającego produkcję oraz z przyłączonych oaz, a także po dodaniu bonusu wynikającego z atrybutów bohatera.

Najpierw więc sumowana jest produkcja wszystkich pól jednego surowca wraz z bonusami wynikającymi z oaz i budynków bonusowych, następnie dodawany jest bonus bohatera i dopiero w tym momencie liczony jest bonus wykupiony za Złote Monety – 25% łącznej produkcji.

Jak to działa, czyli przykładowe wyliczenie produkcji z różnymi bonusami

Sytuacja w osadzie

 • 4 Kopalnie żeaza – jedna na 10. poziomie, jedna na 8. poziomie, dwie na 6. poziomie
 • Huta stali na 4. poziomie
 • oaza +25% do produkcji żelaza
 • bonus bohatera 200 żelaza
 • włączony bonus do produkcji żelaza za Złote Monety

Wyliczenia

1. Kopalnia żelaza na 10. poziomie

Produkcja podstawowa: 200
Bonus Huty: 4 × (5% z 200) = 4 × 10 = 40
Bonus oazy „25%”: 25% z 200 = 50
Łączna produkcja tej Kopalni: 200 + 40 + 50 = 290

2. Kopalnia żelaza na 8. poziomie

Produkcja podstawowa: 100
Bonus Huty: 4 × (5% ze 100) = 4 × 5 = 20
Bonus oazy „25%”: 25% ze 100 = 25
Łączna produkcja tej Kopalni: 100 + 20 + 25 = 145

3. Kopalnia żelaza na 6. poziomie

Produkcja podstawowa: 50
Bonus Huty: 4 × (5% z 50) = 4 × 2,5 = 10
Bonus oazy „25%”: 25% z 50 = 12,5, po zaokrągleniu 13
Łączna produkcja tej Kopalni: 50 + 10 + 13 = 73

4. Zsumowanie produkcji wszystkich Kopalni żelaza w osadzie (jedna na 10. poziomie, jedna na 8. poziomie, dwie na 6. poziomie)

290 + 145 + 73 + 73 = 581

5. Dodanie bonusu bohatera

581 + 200 = 781

6. Bonus wykupiony za Złote Monety

25% z 781 = 195,25, po zaokrągleniu 195

7. Zsumowanie produkcji żelaza w osadzie, czyli produkcji wszystkich Kopalń żelaza, bonusu bohatera i bonusu wykupionego za Złote monety

781 + 195 = 976

UWAGA: Kopalnie żelaza będą wskazywały odpowiednio produkcję 290, 145 lub 73. Produkcja żelaza wraz z bonusem za Złote Monety pokazana będzie w widoku „Surowce”, obok planu rozmieszczenia pól surowców w danej osadzie.

A w przypadku zboża...

Sytuacja w osadzie

 • 6 Pól zboża – cztery na 10. poziomie, dwa na 8. poziomie
 • Młyn na 5. poziomie
 • Piekarnia na 2. poziomie
 • oaza +25% do produkcji zboża
 • oaza +50% do produkcji zboża
 • bonus bohatera: 200 zboża
 • włączony bonus do produkcji zboża za Złote Moenty

Wyliczenia

1. Pole zboża na 10. poziomie

Produkcja podstawowa: 200
Bonus Młyna: 5 × (5% z 200) = 5 × 10 = 50
Bonus Piekarni: 2 × (5% z 200) = 2 × 10 = 20
Bonus oazy „25%”: 25% z 200 = 50
Bonus oazy „50%”: 50% z 200 = 100
Łączna produkcja tego Pola zboża: 200 + 50 + 20 + 50 + 100 = 420

2. Pole zboża na 8. poziomie

Produkcja podstawowa: 100
Bonus Młyna: 5 × (5% z 100) = 5 × 5 = 25
Bonus Piekarni: 2 × (5% z 100) = 2 × 5 = 10
Bonus oazy „25%”: 25% z 100 = 25
Bonus oazy „50%”: 50% z 100 = 50
Łączna produkcja tego Pola zboża: 100 + 25 + 10 + 25 + 50 = 210

3. Zsumowanie produkcji wszystkich Pól zboża w osadzie (cztery na 10. poziomie, dwa na 8. poziomie)

420 + 420 + 420 + 420 + 210 + 210 = 2100

4. Dodanie bonusu bohatera

2100 + 200 = 2300

5. Bonus wykupiony za Złote Monety

25% z 2300 = 575

6. Zsumowanie produkcji zboża w osadzie, czyli produkcji wszystkich Pól zboża, bonusu bohatera i bonusu wykupionego za Złote monety

2300 + 575 = 2875

UWAGA: Pola zboża będą wskazywały odpowiednio produkcję 420 lub 210.
Ponieważ ludność osady oraz wojsko będące na utrzymaniu osady zużywa część zboża, w widoku „Surowce”, obok planu rozmieszczenia pól surowców w danej osadzie, widnieje produkcja zboża po odliczeniu zboża zużywanego przez ludność i wojsko.
Całkowita produkcja zboża w osadzie widoczna jest na górze ekranu, przy ikonce utrzymanie (zużyce zboża/całkowita produkcja zboża).


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie