Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Łączenie wojsk (SE)

Przenoszenie jednostek

1. Podstawowe informacje.

Funkcja przenoszenie jednostek dostępna jest na serwerach w specjalnej wersji Scattered Empire. Każde przeniesienie jednostek wiąże się z poniesieniem kosztu w surowcach lub Złotych Monetach. Przeniesienie możliwe jest wyłącznie w ramach osad tego samego gracza.

 2. Jak przenieść jednostki z jednej osady do drugiej?

W celu przeniesienia jednostek należy wykonać następujące czynności:

 

  • Wysłać jednostki do osady, do której chcemy je przenieść jako zwykłe posiłki
  • Po dotarciu jednostek udać się do Miejsca zbiórki w osadzie, do której chcemy je przenieść
  • W oknie „Przegląd” odszukać interesujące nas jednostki
  • Wybrać „dołącz do osady” (jak zaznaczono na poniższej grafice

Łączenie jednostek

  • Ustawić pożądaną ilość jednostek (nie trzeba przenosić wszystkich jednostek) i wybrać „połącz za surowce” lub „połącz za Złote Monety”

Łączenie_wojsk

Uwaga!

 Koszt przeniesienia jednostek uzależniony jest od rodzaju i liczby jednostek. Stanowi od dwukrotność kosztu wyszkolenia jednostek.
Jednostki przeniesione powyższą metodą są traktowane jak jednostki wyszkolone w osadzie, do której zostały przeniesione.

3. Ograniczenia funkcji przenoszenia wojsk.

Obowiązują następujące ograniczenia:

 

  • Nie ma możliwości przeniesienia osadników, wodzów ani bohatera
  • Przeniesione jednostki korzystają z ulepszeń w Warsztacie płatnerza osady, do której trafiają
  • Możliwe jest przeniesienie do danej osady jednostek, które nie zostały w niej zbadane

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie